MRT Basiscursus module 2

Stelt u het handelingsplan op?                                     Opleidingenoverzicht

U wilt zich verder bekwamen in diagnostische en remediërende vaardigheden. Deze MRT basiscursus is gericht op het opstellen van een individueel handelingsplan. U dient de opstartcursus (module 1 uit MRT jaar 1) met goed gevolg afgerond te hebben.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs, docenten lichamelijke opvoeding (PO/VO), intern begeleiders en remedial teachers. Uw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn onder andere werkzaam in het primair onderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding kunt u ook worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau.

Programma/onderdelen

U bekwaamt zich in diagnostische en remediërende vaardigheden. De cursus is gericht op het opstellen van een individueel handelingsplan. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • observeren
 • signaleren
 • leerlingvolgsysteem
 • oudergesprek
 • verwijzingsmogelijkheden
 • motorische ontwikkeling
 • ontwikkelingsmaterialen
 • bewegingskaarten
 • motorische testen

U dient de opstartcursus (module 1 uit MRT jaar 1) met goed gevolg afgerond te hebben.

Wat leert u?

 • onder supervisie kunnen stellen van een diagnose door middel van de Onderwijsgeschikte Motorische Test 2010
 • onder supervisie kunnen opstellen van een handelingsplan, waaronder:
  • concreet formuleren van het probleem
  • smart formuleren van doelen
 • interventiemogelijkheden in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein, in de buurt, met materialen en bewegingskaarten in de thuissituatie
 • uitvoeren van een individueel interventietraject
 • verwijzingsmogelijkheden
 • het evalueren van een interventieperiode (individuele MRT)
 • reflecteren op eigen handelen

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een deelcertificaat van Inholland Academy. U kunt verder studeren door de vervolgcursus MRT te volgen.

Data

Haarlem: maandag 3 november 2014
Den Haag: dinsdag 4 november 2014

Duur

negen bijeenkomsten (van 19:00 - 22:00 uur)

Prijs

€ 800 exclusief ca € 100 literatuur
NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Type

module

Niveau

post-hbo

OpleidingenoverzichtPrint pagina

"In mijn ogen zijn leerkrachten de architecten van situaties waarin kinderen bewegen, spelen en leven."


Opleiding Motorische Remedial Teaching


Wim van Gelder, docent Motorische Remedial Teaching

 

Deel deze opleiding via: