MRT Beter leren samenspelen 2 module 6

Leert u ze beter samenspelen?                                                         Opleidingenoverzicht

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een vorm van hulpverlening voor kinderen met bewegingsproblemen die het sociaal-emotionele functioneren bemoeilijken. In deze module leert u hoe het kind in een remediegroepje meer plezier in spelen en bewegen krijgt. Deze module is een vervolg op de module leren samenspelen 1 uit het eerste leerjaar MRT.

Doelgroep

Deze module is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs, docenten lichamelijke opvoeding (PO/VO), intern begeleiders en remedial teachers met zorg voor bewegen. Uw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn onder andere werkzaam in het primair onderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding kunt u ook worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau. U dient de module Beter leren samenspelen 1 uit het eerste leerjaar met goed gevolg te hebben afgerond.

Programma/onderdelen

In deze module ervaart u hoe het kind in een remediegroepje meer plezier in speel- en beweegsituaties krijgt en leert in een groepje beter mee te spelen. Het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen om te spelen met andere kinderen en leert nieuwe speelvaardigheden toe te passen in andere speel- en beweegsituaties. U leert ook hoe u ouders en leerkrachten kunt betrekken in het proces.

Wat leert u?

  • veranderingen aanbrengen in uw eigen praktijksituatie op het gebied van samenspelen
  • speelgedrag van kinderen observeren, diagnosticeren en vervolgens omzetten naar werkbare hulpvragen, met behulp van de  samenspeelvragenlijst
  • een planning maken om in een klein remediegroepje interventies uit te voeren
  • interventies voorbereiden, uitvoeren en evalueren
  • speelplankaarten maken, gericht zijn op hulpvragen van het kind
  • kind, ouders en leerkrachten betrekken in het proces
  • resultaten en bevindingen aan de studiegroep, ouders en aan het team op school presenteren
  • evalueren van de casus

Resultaat

Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een deelcertificaat van Inholland Academy.

Data

Haarlem: maandag 6 januari 2014
Den Haag: maandag 13 januari 2014

Duur

zes bijeenkomsten (van 19:00 - 22:00 uur)

Prijs

€ 475

Type

module

Niveau

post-hbo

OpleidingenoverzichtPrint pagina

"In mijn ogen zijn leerkrachten de architecten van situaties waarin kinderen bewegen, spelen en leven."


Opleiding Motorische Remedial Teaching


Wim van Gelder, docent Motorische Remedial Teaching