MRT Schrijven zonder pen module 3

Leer ze schrijven!                                                                                  Opleidingenoverzicht

Kent u de relatie tussen schrijven en motoriek? Een goede motorische ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor het leren schrijven. Er kunnen problemen ontstaan bij kinderen als de motorische vaardigheden om schrijven te leren nog niet toereikend zijn. In deze cursus leert u deze kinderen te signaleren en te begeleiden tijdens het schrijven.

Doelgroep

Deze cursus MRT Schrijven zonder Pen is bestemd voor leerkrachten basisonderwijs, docenten lichamelijke opvoeding (PO/VO), intern begeleiders en remedial teachers. Uw collega-deelnemers hebben een overeenkomstig denk- en ervaringsniveau. Zij zijn onder andere werkzaam in het primair onderwijs. U dient te beschikken over een hbo-diploma. Indien u niet beschikt over de juiste vooropleiding kunt u ook worden toegelaten op basis van een aantoonbaar hbo denk- en werkniveau. Voor deze cursus is geen voorkennis uit andere modules vereist.

Programma/onderdelen

Vanuit een motorische perspectief leert u anders hulp te bieden tijdens het schrijfproces van de kinderen. U krijgt praktische tips en hulpmiddelen aangeboden om kinderen een goed leesbaar handschrift aan te leren door de fijne motoriek te verbeteren.

Wat leert u?

  • observeren, registreren, signaleren en diagnosticeren van (klein- motorische) schrijfproblemen aan de hand van de Onderwijsgeschikte Schrijf-Motorische Test (OSMT) en move2write
  • opstellen van een handelingsplan; in dit handelingsplan wordt de link gelegd tussen het schrijven en de motorische ontwikkeling die hiervoor nodig is
  • uitvoeren van het handelingsplan en het begeleiden van het kind binnen de school
  • efficiënt contact met de ouders over de mogelijkheden buiten school
  • verschillende schrijfmethoden
  • eigen visie op het gebied van schrijven

Resultaat

Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een deelcertificaat van Inholland Academy. U kunt verder studeren door de vervolgcursus Motorische Remedial Teaching (MRT) te volgen.

Data

Den Haag: dinsdag 4 maart 2014

Duur

zeven bijeenkomsten (van 19:00 - 22:00 uur)

Prijs

€ 550 exclusief ca € 75 literatuur
NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Type

module

Niveau

post-hbo

OpleidingenoverzichtPrint pagina

"In mijn ogen zijn leerkrachten de architecten van situaties waarin kinderen bewegen, spelen en leven."


Opleiding Motorische Remedial Teaching


Wim van Gelder, docent Motorische Remedial Teaching

 

Deel deze opleiding via: