< Terug naar: Music Academy

Ondernemersonderwijs

9 december 2008

De School of Economics Rotterdam organiseerde vrijdag een bijeenkomst over ondernemersonderwijs. Hoofdgast was Manita Koop, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, en twee ambtenaren.

De delegatie van de provincie werd ontvangen door directeur Roelof Eleveld en programmadirecteur Mariëtte Poot. De focus van de bijeenkomst lag op onderwijs in het ondernemen en ondernemen in het onderwijs: waar ontmoeten studenten het mkb, en andersom. Daarnaast werd gesproken over het aanmoedigen van studenten na hun studie als zelfstandig ondernemer van start te gaan.

Ondernemen bij de School of Economics

Na een introductie van de Provincie Zuid-Holland presenteerde Jan Pieters, projectmanager Servicecenter Ondernemen, het brede scala van activiteiten die Inholland op het gebied van ondernemerschap organiseert. De School of Economics zet zwaar in op het stimuleren van ondernemersonderwijs, al kiezen nog weinig studenten voor het ondernemerschap.

“Studenten zijn te snel geneigd een dienstverband aan te gaan. Met behulp van onder andere differentiatieminors en afstudeervarianten willen wij de studenten stimuleren een eigen onderneming te starten”, lichtte opleidingsmanager Rob Claassens toe.

Ondernemen tijdens de kredietcrisis

Dick Scherjon, lector ondernemen in het mkb, legde uit dat ondernemen vandaag de dag, kijkend naar de kredietcrisis, niet veel meer risico met zich meebrengt dan tot nu toe het geval geweest is. Met een goed geschreven en doordacht ondernemingsplan zou de starter, zelfs nu, van elke bank een lening kunnen krijgen om een eigen business te beginnen. Daarnaast is een goed netwerk en kennis van het ondernemerschap van belang om succesvol te kunnen worden. Dick Scherjon pleit er dan ook voor als hogeschool veelvuldig relaties met ondernemers aan te gaan: “Een uitgebreid ondernemersnetwerk is mijn droom”. Op die manier kunnen ondernemers hun kennis en ervaring delen met onze studenten, in de hoop dat zij zien dat het ondernemerschap in het mkb hen veel te bieden heeft.

Krachten bundelen

Gedeputeerde Manita Koop beaamt dat ondernemerschap van groot belang is voor de samenleving, het is een van de motoren van de economie. Maar een ondernemend karakter is zeker net zo van belang, wat voor een functie of baan je ook hebt. Bovendien: de provincie Zuid-Holland heeft het ondernemerschap gewoon nodig.

Volgens Koop is het niet altijd makkelijk om als starter tussen de gevestigde ondernemers je plek op te eisen. “In het Westland hebben we bijvoorbeeld te maken met ‘de groene maffia’. De glastuinderijen worden groter en groter, kleinere bedrijven verdwijnen. Die tendens moeten we doorbreken. En dat kan alleen maar als we dit met z’n allen, het mkb, het onderwijs én de provincie, doen.”

De provincie Zuid-Holland en Hogeschool Inholland Rotterdam hebben hetzelfde belang, namelijk zorgen voor goed onderwijs, goed ondernemerschap en een goede arbeidsmarkt. Hogeschool Inholland Rotterdam ziet de gedeputeerde daarom graag terug in het Rotterdamse om te bespreken hoe we het onderwijs en het mkb daadwerkelijk dichter bij elkaar kunnen brengen.