< Terug naar: Content

Raad van Toezicht treedt terug

21 januari 2011

De Raad van Toezicht van Hogeschool Inholland treedt per direct terug. De toezichthouders willen het nieuwe College van Bestuur alle ruimte geven voor het versterken van de organisatie en het onderwijs. Nu er een volledig nieuw College van Bestuur is, acht de raad de tijd rijp om terug te treden. Op deze manier neemt de raad zijn verantwoordelijkheid.

Na het vertrek van het vorige College van Bestuur stelde de Raad van Toezicht Doekle Terpstra aan om orde op zaken te stellen. Terpstra respecteert de beslissing van de Raad van Toezicht om nu terug te treden. "Dit is een duidelijk signaal dat Inholland volop werkt aan het verbeterproces. In dit proces gaat alle aandacht uit naar de kwaliteit van het onderwijs. De Raad van Toezicht is van mening dat het voor de uitvoering van de toekomstplannen beter is als nieuwe toezichthouders een rol gaan spelen. Het is in het belang van Inholland dat ze zich volledig kan concentreren op de toekomst."

Het College van Bestuur heeft de leden E.J. Mulock Houwer en J. van der Tak gevraagd om nog even aan te blijven als overgangs Raad van Toezicht. Zij zullen in samenspraak met het CvB een nieuwe Raad van Toezicht vormen. Op korte termijn wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur van Inholland bestaat naast Doekle Terpstra uit Kees Rutten en Lieteke van Vucht Tijssen.

Op dit moment lopen er onderzoeken van onder meer de Inspectie van het Onderwijs naar de gebeurtenissen in het verleden en naar de rol van voormalige bestuurders en toezichthouders. Inholland werkt volop mee aan de onderzoeken.

Het moge duidelijk zijn dat de vergoeding van de raad stopt per 20 januari. Er is geen sprake van wat soort afvloeiingsregeling dan ook.
 

 

 

| | Share |