< Terug naar: Content

Symposium opvoeding moslimjongeren

17 januari 2011

Educatief Centrum Irfan in de Amsterdamse wijk Osdorp vormde dit weekeinde de setting voor een symposium over de uitdagingen van het opvoeden van islamitische jongeren in Nederland. De Lerarenopleiding Islamgodsdienst van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen behandelt dit thema al jaren in de schoolbanken.


Ceylan Pektas-Weber, zelfstandig adviseur en publicist en hoofdredacteur van Nieuwemoskee.nl

De ontwikkeling van moslimjongeren  is voor de lerarenopleiding een immer actueel onderwerp, aangezien alumni werkzaam zijn in onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en als geestelijk verzorger van jonge moslims. Het symposium past binnen het streven van de opleiding om het thema samen met andere organisaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ceylan Pektas-Weber, zelfstandig adviseur en publicist en hoofdredacteur van Nieuwemoskee.nl, leidde de middag in. Zij peilde de meningen van de aanwezigen. “Is het lastiger om een moslimjongere dan een andere jongere in Nederland op te voeden?” was een van de vragen die ze stelde. Sommige aanwezigen staken hun hand op, andere vonden dat het niet lastiger, maar vooral ánders was.


Bahaeddin Budak, coördinator van de Lerarenopleiding Islamgodsdienst

Identiteitscrisis

Dat laatste beaamde Bahaeddin Budak, coördinator van de Lerarenopleiding Islamgodsdienst, in zijn lezing. De situatie van moslimjongeren is volgens hem bijzonder, omdat ze van allerlei kanten erg verschillende boodschappen krijgen over hoe te leven en wat (niet) te geloven: onder meer van hun ouders, van school, van de media en van geestelijken in de moskee. Deze boodschappen conflicteren al snel en kunnen tot een identiteitscrisis leiden. Als reactie kan een jongere rebelleren of zich isoleren. Budak benadrukte het belang van het erkennen en herkennen van zo’n identiteitscrisis en het vervolgens begeleiden van de jongere door ouders en andere betrokkenen.

Normen en waarden

Stella van de Wetering is docent Arabisch aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en zelf moslima. Zij gaf haar visie op de essentie van een islamitische opvoeding: iemand grootbrengen die gelooft en goede werken doet. Haar interactieve lezing ging in op wat dan precies als 'goed' wordt beschouwd in de westerse en islamitische culturen. De conclusie: er zijn verschillen, ook wat betreft de prioriteit die bepaalde waarden en normen krijgen, maar er bestaat veel overlap. Bovendien, stelde Van de Wetering, zijn sommige islamitische waarden (zoals zorg voor de zwakken) in Nederland beter uitgewerkt in sociale codes dan in veel moslimlanden.


Mohammed Cheppih, bekend spreker en initiatiefnemer van de onlangs ter ziele gegane Poldermoskee

Verantwoordelijkheid

De volgende bijdrage was van Mohammed Cheppih, bekend spreker en initiatiefnemer van de onlangs ter ziele gegane Poldermoskee. Hij hamerde op het belang van een respectvolle, liefdevolle benadering van het kind tijdens de opvoeding. Ook horen ouders volgens hem zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding en die niet af te schuiven op de school of de regering. Professor Mualla Selçuk van de Universiteit van Ankara hield tot slot een lezing over het onderwijzen van kinderen binnen hun eigen traditie en hen leren vreedzaam te leven in een plurale samenleving. Volgens haar komt het neer op wederzijds begrip, gebaseerd op beginselen die opgetekend staan  in de Koran. De middag werd afgesloten door een optreden van het Alwahda Koor.

Lerarenopleiding Islamgodsdienst

 

| | Share |