< Terug naar: Content

Tussenrapportage Onderwijsinspectie

27 januari 2011

Den Haag - Inholland is blij met de grondige analyse van de inspectie en spreekt waardering uit voor de inzet en openheid van haar medewerkers. Dit tussenbericht geeft het nieuwe College van Bestuur handvatten om verder te gaan met de vernieuwde onderwijskoers. Inholland dankt de inspectie voor zijn grondige analyse in het tussenbericht. Het CvB gaat dan ook aan de slag met alle bevindingen en aanbevelingen.

“We zijn blij dat de Inspectie het vertrouwen uitspreekt in het nieuwe CvB. We zullen dat vertrouwen niet beschamen,” zegt Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter van Inholland. “Inmiddels is er binnen de organisatie veel gebeurd. Er is een nieuw College van Bestuur, er komt een nieuwe Raad van Toezicht en ook elders in de organisatie is het verbeterproces in volle gang.”

“Voor wat betreft de opleiding Media Entertainment Management (MEM), hebben we de aandachtspunten goed in kaart,” aldus Terpstra. “Daar is het verbeterproces in werking gezet. De kwaliteit van InHolland moet boven elke twijfel verheven zijn. Dat was bij de MEM niet het geval en dat mag niet meer gebeuren. Het is wel duidelijk dat de problemen bij de MEM een gezamenlijke verantwoordelijkheid met zich mee brengen. Op alle niveaus (docenten, management, domeindirectie, CvB, RvT) is men destijds onvoldoende alert geweest en is er onvoldoende controle uitgeoefend.”

Bericht Onderwijsinspectie

Tussenrapportage Onderwijsinspectie

| | Share |