< Terug naar: Content

Vertrekregelingen

18 januari 2011

De vertrekregelingen voor de oud-bestuurders, de heer L.N. Labruyère en mevr. J. Snippe, zijn bekend. De heer L.N. Labruyère beëindigt zijn arbeidsovereenkomst per 1-3-2011 en krijgt een eenmalige vergoeding ter hoogte van 175.000 euro wat ongeveer neerkomt op een bruto jaarsalaris. Het bedrag wordt in een keer uitgekeerd. De heer Labruyère is per 22-11-2010 vrijgesteld van werk voor Hogeschool Inholland. Verder ziet de heer Labruyère af van andere emolumenten.

Mevr. J. Snippe beëindigt haar arbeidsovereenkomst per 1-3-2011 en krijgt een eenmalige vergoeding ter hoogte van 155.000 euro wat ongeveer neerkomt op een bruto jaarsalaris. Het bedrag wordt in een keer uitgekeerd. Mevr. J. Snippe is per 22-11-2010 vrijgesteld van werk voor Hogeschool Inholland. Verder ziet mevr. J. Snippe af van andere emolumenten.
 
Bestuurders in het hbo hebben geen vaste aanstelling maar tijdelijke contracten. De looptijd is vier jaar, soms iets meer of minder. Normaal gesproken, als alles goed gaat en partijen willen graag samen verder, wordt een contract verlengd voor weer de duur van vier jaar. De RVT verplicht zich als werkgever om de overeengekomen arbeidscontracten na te komen. De twee oud-bestuurders hebben hun contract niet vol gemaakt, maar het is tussentijds beëindigd. Op initiatief van Inholland, en vervolgens met wederzijdse instemming, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de rechter. Wanneer er was gekozen voor de kantonrechtersformule zoals die anno 2011 geldt dan waren de bedragen hoger uitgevallen. De partijen hebben ervoor gekozen om een minnelijke regeling te treffen. Inholland stelt OCW op korte termijn op de hoogte van de vertrekregeling.
 

 

| | Share |