< Terug naar: Content

Berichtgeving HBO-Rechten

24 december 2011

De Telegraaf berichtte vandaag over het ongeldig verklaren van twee tentamens bij de opleiding HBO-Rechten bij Hogeschool Inholland Rotterdam. Deze situatie is bekend. De opleiding heeft via de examencommissie zelf geconstateerd dat een docent twee keer hetzelfde tentamen heeft gegeven en neemt dat zeer ernstig op. Inholland heeft de zaak in onderzoek, en kan verder niet vooruitlopen op de uitkomsten hiervan.

De twee tentamens zijn ongeldig verklaard door de examencommissie omdat de hogeschool geen concessies doet aan de kwaliteit. Tegen de docent worden uiteraard disciplinaire maatregelen getroffen. Inholland neemt de zaak zeer ernstig op. Inholland is blij dat het controlesysteem werkt en goed deugt op alle locaties. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra zegt: "Het gedogen bij Inholland is in alle opzichten voorbij."

De studenten dienen de toets nogmaals te doen, maar Inholland zal ervoor zorgen dat de studenten geen onnodige hinder hiervan ondervinden.


 

| | Share |