< Terug naar: Content

Chemiedocent promoveert aan TU Delft

8 december 2011

Docent John van der Toorn promoveerde onlangs op het onderzoeksonderwerp: 'The use of aromatic selenides as oxidation catalysts' aan de TU Delft. Met dit onderzoek heeft John van der Toorn een methode ontwikkeld voor het maken van fijnchemicaliën ten behoeve van parfums, etenswaren en medicijnen.

John van der Toorn is als docent verbonden aan het cluster Life Sciences and Chemistry in Amsterdam en is teamcoördinator van de opleiding Chemie. Bij de op grond van zijn onderzoek ontwikkelde methode voor het maken van fijnchemicaliën valt bijvoorbeeld te denken aan de geurstof benzaldehyde in amandelen. Daarnaast is John tevens in staat gebleken om een deel van de reactiemechanismen die hieraan ten grondslag liggen te ontrafelen. Zo komt voor de onderzoeker de complexe chemie op een toepasbare wijze tot leven in de dagelijkse praktijk van ons bestaan. “Deze stap past in het personeelsbeleid van de opleiding waarin studenten worden klaargestoomd voor de rol van onderzoeker binnen het brede marktgebied van Life Sciences & Chemistry,” aldus opleidingsmanager Niek Persoon.

“Ik ben voornamelijk betrokken bij de chemische studierichting,” zegt John in de tekst van het testimonial dat op de Chemiepagina van de Inhollandwebsite staat. “Daarbij gaat het om een flinke reeks van vakonderdelen: dataverwerking, algemene chemie, scheidingstechnieken, energie en thermodynamica, structuur en activiteit van medicijnen, farmacokinetiek, monstername en voorbereiding, organische chemie en geavanceerde technieken in de analyse. Verder ben ik betrokken bij diverse practica en projecten, zoals synthesemethoden, groene chemie, CSI en biotechnologie. Tenslotte begeleid ik studenten die stage lopen en begeleid ik afstudeerders.”

John van der Toorn studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden, met een major in synthetische organische chemie en een minor in overgangsmetaalchemie en katalyse. Ook volgde hij een aantal cursussen op het gebied van onder andere analytische technieken, katalyse en geavanceerde biokatalyse. Bovendien haalde hij zijn didactische aantekening als docent.

Voordat John in 2009 docent werd bij Inholland heeft hij aan de TU Delft een promotietraject doorlopen waarin hij onder meer onderzoek deed naar speciale verbindingen, met daarin het element selenium, en de reacties die deze verbindingen kunnen katalyseren. Bovendien gaf hij les op de TU Delft en begeleidde er afstudeerders en stagiaires.

Meer informatie over de opleiding Chemie

| | Share |