< Terug naar: Content

Music Publishers

14 december 2011

Wes Wierda, lector Media en Entertainment aan Hogeschool Inholland, presenteerde onlangs de voorlopige resultaten van zijn onderzoek ‘Music Publishers, Terra Incognita of the Music Industry’ aan het Massachusetts Institute of Technology in Boston. Hij deed dit op uitnodiging van professor en director William Uricchio van Comparative Media Studies (CMS) aan dat instituut.

Over zijn onderzoek zegt Wierda het volgende: “Ik koppel conjuncturele cycli aan culturele cycli en daarbij ga ik uit van een contextueel verband. Mijn economische theorie is gestoeld op onder andere de theorieën van de Russisch-Amerikaanse econoom Simon Kuznets die demografische elementen dominant acht. Als je dat vrij vertaald naar muziek; kun je bijvoorbeeld vaststellen dat er in de jaren zestig genoeg jongeren waren die tot een brede adoptie van een nieuwe muziekstijl in staat waren. Het is deze ontwikkeling die mede de aanzet vormde tot een culturele genrerevolutie. Wat ik hier beschrijf vormt een onderdeel van mijn grotere conceptuele model.”

Samenwerking
Het Massachusetts Institute of Technology is een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld en staat bekend als toonaangevend als het gaat om baanbrekende vindingen. Vooraanstaande wetenschappers zoals Graham Bell, de gebroeders Wright, Mintzberg en Chomsky (CMS) stonden in de collegezalen. Wierda’s onderzoek, waarbij hij conjunctuurmodellen  aan culturele cycli verbindt, heeft de interesse gewekt van buitenlandse universiteiten. Wierda werd voorafgaand aan zijn presentatie rondgeleid op de indrukwekkende MIT-campus en bezocht onder andere het medialab van Google. Dit soort inspirerende labs zijn voornamelijk georiënteerd op muziek, gaming en beeld. Hier liggen volgens Wierda dan ook kansen voor samenwerking met het lectoraat Media en Entertainment.

| | Share |