< Terug naar: Content

Onaantastbaren: wie doet ze wat?

13 december 2011

“Veel intimiderende straatjongeren wanen zich onaantastbaar, en zijn dit eigenlijk ook. Dat is funest voor de veiligheidsbeleving van het publiek.” Dit schrijven onderzoekers van het Nicis Institute en de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties, waarvan Inhollandlector Marnix Eysink Smeets (Public Reassurance) voorzitter is. Een totaal andere integrale aanpak is wenselijk om de macht van deze ‘onaantastbaren’ in te perken.

Volgens het onderzoek zijn “intimiderende jongeren” in veel meer gemeenten actief dan vaak wordt gedacht, terwijl de buurt er niets tegen durft te ondernemen. Ook de overheid lijkt geen recept tegen de overlastgevers te hebben. Daarnaast heeft het zelfvertrouwen en de trots van professionals in het veiligheidsdomein er onder te lijden, de politie voorop.

Frustratie

De onderzoekers spraken met 40 professionals uit grotere en kleine gemeenten, zoals wijkagenten, reclasseringswerkers en jeugdhulpverleners. Onder hen bestaat grote frustratie over het tekortschieten van de aanpak van de jeugdcriminelen.

In de aanpak van de overlast blijkt het vooral lastig om alle instanties die een rol zouden moeten spelen ook daadwerkelijk tot actie te brengen, met voldoende focus, intensiteit en voornamelijk continuïteit. Een tweede probleem is dat de straatjongeren de dans strafrechtelijk meestal weten te ontspringen. Daarbij speelt angst een rol. Burgers zijn bang iets te ondernemen en binnen de overheid bestaat soms ook angst om iets verkeerd te doen, waar je op zou kunnen worden aangesproken.

Andere aanpak

Volgens de onderzoekers is de aanpak van de onaantastbaren wel degelijk mogelijk, maar moet die aanpak op een andere leest worden geschoeid. “Allereerst moeten bestuurders het probleem in volle omvang onder ogen durven zien. Het gaat hier niet om een veiligheidsvraagstuk, maar om een moreel vraagstuk. Kunnen we accepteren dat op meerdere plekken in ons land het recht van de sterkste de rechtsstaat verdringt?”

Het verkennende onderzoek  ‘De onaantastbaren’ is te downloaden  via www.nicis.nl en www.veiligheidspercepties.nl. In januari 2012 organiseren het Nicis Institute en de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties een expertmeeting voor bestuurders, professionals en wetenschappers. Doel is om met een advies te komen om de schadelijke spiraal te doorbreken waarin groepen jeugdcriminelen boven de  wet staan.

 

| | Share |