Human Resource Management (HRM) wordt Business Studies

Human Resource Management (HRM) | Hbo-opleidingen | Hogeschool Inholland

Human Resource Management gaat op in de nieuwe hbo-opleiding Business Studies.

Vanaf het collegejaar 2014-2015 gaat de opleiding Human Resource Management over in de nieuwe brede economie hbo-opleiding Business Studies.

In deze nieuwe opleiding worden de krachten van 6 economieopleidingen verenigd. Na een brede basis van twee jaar kun je een weloverwogen keuze maken uit een van de afstudeerrichtingen waarvan Business Studies Human Resource Management (nu Human Resource Management geheten) er een is.

Lees meer over de nieuwe hbo-opleiding Business Studies

Print pagina