Gebouwen en faciliteiten

Huisvesting in 2016/17 op de VU-campus

Hogeschool Inholland brengt op termijn haar vestigingen in de Amsterdamse regio onder op de campus van de Vrije Universiteit aan de Zuidas in Amsterdam. Inholland huurt hiertoe (gefaseerd) het volledige OZW-gebouw van de VU. De zorg- en welzijnsopleidingen zullen gezamenlijk met de VU en VUmc ondergebracht worden in de gerenoveerde Medische Faculteit. In het ACTA-gebouw zijn nu reeds de gezamenlijke tandheelkundige opleidingen ondergebracht.

Sinds november 2007 hebben de VU en Hogeschool Inholland een overeenkomst ten behoeve van samenwerking, die zich nu uit in de verhuizing van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen naar de VU-campus. De verhuizing biedt de kans om de samenwerking tussen het hbo en het wo te versterken en nog meer gebruik te maken van elkaars expertise. Het doel is op de VU-campus tot een zo volledig mogelijk hoger-onderwijsaanbod te komen. Het ontstaan van de gezamenlijke campus biedt nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek. Beide onderwijsinstellingen hebben de intentie die samenwerking uit te breiden en te intensiveren als het gaat om praktijkgerichte masteropleidingen, onderzoek, overstapmogelijkheden voor studenten en honourstrajecten.


Print pagina