De studierichting

Wat zijn de studievormen?

Om de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk te verbeteren, hanteert Hogeschool Inholland het competentiegericht onderwijs. Het grote verschil met de traditionele vorm van onderwijs is dat competentiegericht onderwijs rekening houdt met de dagelijkse beroepspraktijk. Hierdoor verwerf je vaardigheden, kennis en inzichten die je direct kunt gebruiken bij je eerste baan.

De studierichting Pop/Sessie is verder alleen beschikbaar als voltijd opleiding.

Hoe zit het met studiebegeleiding?

Hogeschool Inholland Haarlem doet er alles aan om je studie vlekkeloos te laten verlopen. De hogeschool heeft speciaal daarvoor medewerkers in dienst die je ondersteunen en bij wie je altijd terecht kunt voor informatie en/of advies:

  • Studieloopbaanbegeleider
    Tijdens je studie word je in je persoonlijke ontwikkeling gecoacht door je studieloopbaanbegeleider. Aan het begin van elke onderwijsperiode leg je met je persoonlijke studieloopbaanbegeleider je leerdoelen vast in een portfolio. In dit traject moet je jezelf voortdurend verantwoorden en bijsturen. Daartoe leg je een portfolio aan met door jou gemaakte producten, opgestelde leercontracten, evaluaties en beoordelingen. Met de studieloopbaanbegeleider bespreek je jouw individuele studievoortgang. Hij of zij kan je ondersteuning bieden bij het maken van je studieplan.
  • Decaan
    Heb je vragen of problemen van meer persoonlijke aard? Dan kan een studentendecaan je terzijde staan. Zowel de studieloopbaanbegeleider als de studentendecaan heeft een onafhankelijke positie. Beiden gaan ze vertrouwelijk met je informatie om.

Print pagina

Een scène uit de studenten musical City of Angels