Studieinformatie

Wat is de studiebelasting?

De vier afstudeerrichtingen aan de Music Academy, Conservatroium Inholland Haarlem, zijn vierjarige voltijdopleidingen, waarin je veertig uur per week bezig bent met: projecten, (werk)colleges, zelfstudie, presentaties en eindopdrachten. Een tussenuur in het rooster betekent dus niet dat je vrij bent. Het is een opleiding die moeilijk te combineren is met andere werkzaamheden.

Binden studieadvies

Tijdens de propedeuse van de opleiding (het eerste jaar) beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet om door te studeren. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en zonodig tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies.
Lees meer over het bindend studieadvies.

Welke vrijstellingen zijn er?

De opleiding Muziek duurt gewoonlijk vier jaar. Soms kun je vrijstellingen krijgen vanwege je vooropleiding of door relevante werkervaring. Dan mag je deelnemen aan het studieprogramma van hogere jaren, waardoor je je opleiding sneller kunt afronden.

Wat zijn de verwante opleidingen binnen Inholland?

De opleiding Muziek is uniek binnen de Hogeschool Inholland.


Print pagina

Een student aan het werk op één van de studiepunten