De opleiding

Opbouw van de opleiding

Allereerst volg je vakken die specifiek zijn voor het vak dat je kiest binnen het leergebied. Wiskunde is de studie van de verbanden en structuren, in de taal van de wetenschap. Het vak wordt ook wel 'de kunst van het zeker weten' genoemd. Je bestudeert de structuren van: 

  • functies in analyse 
  • figuren en projecties in meetkunde 
  • getallen in algebra 
  • grote hoeveelheden gegevens in statistiek

Wiskunde is overal te vinden in de wereld om je heen. De laatste jaren wordt ook veel onderzoek gedaan naar cryptografie en coderingen; dit is nodig voor het verzenden van berichten over het internet. Maar ook in kunst, in de economie en in de natuurwetenschappen vind je de wiskunde. Je moet er creatief voor zijn, doorzettingsvermogen hebben, en graag iets nieuws willen proberen.

Stage

Binnen de lerarenopleidingen wordt praktijkleren al vanaf leerjaar 1 aangeboden. In de tweede periode start een deeltijdstudent al met het opdoen van zijn eerste praktijkervaring. Het praktijkleren onderscheidt zich van een traditionele stage doordat een brede competentieontwikkeling in de schoolpraktijk wordt nagestreefd en niet alleen het beoefenen van lesgeefvaardigheid. Dat betekent dat praktijk vooral ontwikkelingsgericht wordt vormgegeven. De student bepaalt samen met zijn begeleiders de invulling van de beroepstaken. De student heeft op de prakijkschool een vaste praktijkbegeleider en vanuit de opleiding een vaste instituutsbegeleider. 

Deeltijdstudenten wordt geadviseerd om evenveel dagen de praktijk in te gaan, maar op basis van competentieontwikkeling kan hiervan afgeweken worden. Zowel voor de voltijders als voor de deeltijders bestaat er een minimum aantal praktijkuren per periode. Het gaat niet alleen om lesuren, maar om alle activiteiten die het leraarschap met zich meebrengt. Het aantal stagedagen neemt toe in de loop van de opleiding.

Het praktijkbureau heeft een leernetwerk waarmee de praktijkplaatsing uitgevoerd wordt. Er wordt voor iedere student een passende praktijkplaats gezocht in de regio op een opleidingsschool. Studenten die  een baan hebben of zoeken in het onderwijs, treden altijd in overleg met het praktijkbureau. 

Studeren in het buitenland

Studeren of stage lopen in het buitenland is een bijzonder waardevolle ervaring. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook voor je verdere loopbaan.  Binnen de opleiding bestaat onder andere de mogelijkheid om via een uitwisselingprogramma onderwijs te volgen bij een buitenlandse partner. Als je voor een uitwisselingsprogramma binnen Europa kiest, is een Erasmusbeurs van het Erasmusprogramma een heel goede optie.  Maar binnen de opleiding vinden ook diverse studiereizen plaats en wordt er binnen het curriculum aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Om het contact met international guest lecturers en buitenlandse studenten te stimuleren wordt er jaarlijks een internationale week georganiseerd.

Print pagina
Print alle opleidingspagina's
“Er zijn heel wat uurtjes in de studie gaan zitten, maar het heeft zich gelukkig allemaal uitbetaald.”
Student Mischa de Groot
Lees verder