De opleiding

Opbouw van de opleiding

Allereerst volg je vakken die specifiek zijn voor het vak dat je kiest binnen het leergebied. Wiskunde is de studie van de verbanden en structuren, in de taal van de wetenschap. Het vak wordt ook wel 'de kunst van het zeker weten' genoemd. Je bestudeert de structuren van: 

  • functies in analyse 
  • figuren en projecties in meetkunde 
  • getallen in algebra 
  • grote hoeveelheden gegevens in statistiek

Wiskunde is overal te vinden in de wereld om je heen. De laatste jaren wordt ook veel onderzoek gedaan naar cryptografie en coderingen; dit is nodig voor het verzenden van berichten over het internet. Maar ook in kunst, in de economie en in de natuurwetenschappen vind je de wiskunde. Je moet er creatief voor zijn, doorzettingsvermogen hebben, en graag iets nieuws willen proberen.

Stage

Vanaf het eerste studiejaar kun je ervaring opdoen in de praktijk. In de eerste periode word je hierop voorbereid in de vorm van oriëntatie op studie en beroep. Een belangrijk onderdeel van je studie is het in de praktijk brengen van wat je op het instituut geleerd hebt. Zo maak jij de verbinding tussen theorie en de praktijk. Je wordt daarbij begeleid door een stagebegeleider van Inholland en een stagebegeleider van de stageschool. Samen met hen bepaal je op welke onderdelen jij je in de praktijk gaat ontwikkelen.

Deeltijdstudenten lopen in het eerste en tweede studiejaar op een vaste dag stage. Er bestaat per periode een minimum aantal praktijkdagen en praktijkuren. Het gaat daarbij niet alleen om lesuren, maar om alle activiteiten die het leraarschap met zich meebrengt. Het aantal praktijkdagen neemt in de loop van de opleiding toe. Deeltijdstudenten zonder baan in het onderwijs maken kennis met opleidingen binnen het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) als de onderbouw van het havo/vwo. Dit is belangrijk in verband met jouw oriëntatie op de afstudeerrichting waarvoor je uiteindelijk kiest. Voor deeltijdstudenten werkzaam in een van deze vormen van onderwijs geldt dat zij aantonen zich te oriënteren bij onderwijseenheden tijdens de studie.

Het praktijkbureau heeft een leernetwerk (LNE) waarmee de praktijkplaatsing wordt uitgevoerd. Er wordt ondersteuning aangeboden om voor iedere student een passende praktijkplaats op een opleidingsschool in de regio te vinden. Het is ook mogelijk dat stageplaatsen buiten de regio worden aangeboden. Deeltijdstudenten die een baan hebben of zoeken in het onderwijs, overleggen met het praktijkbureau hoe invulling aan de praktijkplaats gegeven kan worden. Ook is het mogelijk om, maar niet eerder dan dat je dit hebt afgestemd met het stagebureau, zelf een praktijkplaats te zoeken. Bij voorkeur betreft het een stageplaats op een opleidingsschool. In alle gevallen geeft het praktijkbureau toestemming voor de praktijkplaats.  

Studeren in het buitenland

Studeren of stage lopen in het buitenland is een bijzonder waardevolle ervaring. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook voor je verdere loopbaan.  Binnen de opleiding bestaat onder andere de mogelijkheid om via een uitwisselingprogramma onderwijs te volgen bij een buitenlandse partner. Als je voor een uitwisselingsprogramma binnen Europa kiest, is een Erasmusbeurs van het Erasmusprogramma een heel goede optie.  Maar binnen de opleiding vinden ook diverse studiereizen plaats en wordt er binnen het curriculum aandacht besteed aan internationale ontwikkelingen. Om het contact met international guest lecturers en buitenlandse studenten te stimuleren wordt er jaarlijks een internationale week georganiseerd.

Print pagina
Print alle opleidingspagina's
“Aankomende deeltijdstudenten wil ik aanraden een goede balans te vinden tussen gezin, werk en de opleiding. Zorg ervoor dat je de 'fun' in studeren vindt!”
Wim Mual
Lees verder