Veelgestelde vragen

Toelating

Voor wanneer moet ik me aanmelden?
Wat zijn de toelatingseisen?
Ik heb niet het juiste profiel, kan ik dan toch een bepaalde studie volgen?
Hoe werkt de 21+ toets?
Kan ik vrijstellingen krijgen?
Voor welke opleidingen is er een numerus fixus?
Zijn er selectiegesprekken?

Opleidingsinformatie

Zijn er ook verkorte opleidingen?
Wat zijn European Credits?
Hoeveel studiepunten (EC's) moet ik halen?
Wat is een bindend studieadvies (BSA)?

Bachelor-Master

Bachelor en master, wat houdt dat in?
Waarom een bachelor-masterstructuur?
Wat zijn de voordelen?
Welke titel krijg ik na mijn afstuderen?
Wanneer kom ik in aanmerking voor een masteropleiding?

Meer informatie

Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het Studie-Informatiepunt, 0900 - Inholland of 0900 - 46 465 52 63. Vragen met betrekking tot een specifieke opleiding van een van de Hogeschool Inholland locaties kunnen ook rechtstreeks per e-mail aan de medewerkers van het Studie-informatiepunt worden gesteld. Het e-mailadres is info@Inholland.nl.

Toelating

Voor wanneer moet ik me aanmelden?
De uiterste inschrijftermijn voor Hogeschool Inholland varieert per opleiding en cursus. Op de webpagina's met opleidingsinformatie vind je aanvullende informatie over hoe in te schrijven en waar aan te melden. Voor aanmelden geldt: hoe eerder, hoe beter. Meld je digitaal aan in Studielink.

Natuurlijk kan het voorkomen dat je zakt voor een examen en dat je daarmee niet voldoet aan de toelatingseisen voor de opleiding. Mocht blijken dat je je diploma niet tijdig haalt, dan kun je voor aanvang van de studie jezelf weer laten uitschrijven (mits je dat tijdig aangeeft). Bij de inschrijving ontvang je instructies wat te doen als niet alles volgens plan verloopt.

Wat zijn de toelatingseisen?
Je hebt minimaal een diploma havo, vwo of een mbo-opleiding nodig op niveau 4. Soms is er een bepaald vakkenpakket of profiel verplicht. Als dat zo is, staat het vermeld bij de toelatingseisen van de desbetreffende opleiding op deze site en in de voorlichtingsfolder. De doorstroomprofielen zijn ook hier te vinden staan genoemd in de informatiekrant, in de folders en in de brochures. 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je ouder dan 21 jaar, kijk dan even bij het onderwerp 21+ toets.

Ik heb niet het juiste profiel, kan ik dan toch een bepaalde studie volgen?
Voldoe je niet aan de profiel- en/of vakkeneisen voor de opleiding van je keuze, dan is het in een aantal gevallen mogelijk een toets af te leggen waarmee je kunt aantonen over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de opleiding van je keuze te kunnen volgen. In dat geval ontvang je een bewijs van toelaatbaarheid. Over de mogelijkheden voor het afleggen van zo'n toets en of dit voor jou van toepassing is, kan de Centrale Studentenadministratie je informeren.

Hoe werkt de 21+ toets?
Als je niet aan de toelatingseisen voldoet maar je bent ouder dan 21 jaar, dan kun je meedoen aan een toelatingsonderzoek. Hiervoor moet je je aanmelden bij Hogeschool  Inholland. Ga naar Inschrijven hbo en lees goed de instructies in het Stappenplan.

De hogeschool neemt dan contact met je op. De inhoud van de 21+ toets verschilt per opleiding. Informatie daarover krijg je toegezonden als je je hebt aangemeld.

Kan ik vrijstellingen krijgen?
Vrijstellingen worden alleen door de opleidingen zelf verleend. Sommige opleidingen hebben een officiële vrijstellingenvariant, dit betekent dat de opleiding één jaar korter duurt. Ook dit is weer afhankelijk van de vooropleiding. Meer informatie vind je bij de opleiding van je keuze.

Voor welke opleidingen is er een numerus fixus?
Het kan voorkomen dat voor de opleiding die je kiest een maximum aantal inschrijvingen geldt. Dit noemen we numerus fixus. Hogeschool Inholland heeft op dit moment alleen voor de opleiding Mondhygiëne/ Mondzorgkunde een numerus fixus.

Zijn er selectiegesprekken?
Voor sommige opleidingen (zoals International Business Programs en een aantal duale opleidingen) zijn er wel intake- of selectiegesprekken, maar voor de meeste opleidingen niet.

Opleidingsinformatie

Zijn er ook verkorte opleidingen?
Er zijn opleidingen die een speciaal doorstroomprogramma hebben voor mbo (zoals Verpleegkunde en Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs). Gedetailleerde informatie staat in de brochures en elders op deze site. Kijk ook bij "Kan ik vrijstellingen krijgen?"

Wat zijn European Credits?
Hogeschool Inholland kent een studiepuntenstelsel, waarmee we studenten 'belonen' voor de behaalde studieresultaten. Alle hoger onderwijsinstellingen maken hiervoor gebruik van het stelsel van European of Europese Credits (EC's), gebaseerd op het internationaal gestandaardiseerde European Credit Transfer Systeem (ECTS). Daardoor is het voor jou gemakkelijker en aantrekkelijker om een tijdje in het buitenland te studeren. Het is namelijk een stuk eenvoudiger om onze studieprogramma’s met die van verschillende Europese landen te vergelijken. En dus kunnen we eenvoudig studiepunten toekennen aan onderdelen die je in het buitenland hebt behaald.

Hoeveel studiepunten (EC's) moet ik halen?
Als student van Inholland moet je weten dat alle vakken en projecten van één studiejaar tezamen gewaardeerd worden met 60 EC's. Een volledige studie aan Hogeschool Inholland bestaat dus uit 4 X 60=240 EC's. Voor één EC heb je ongeveer 28 uur studie-uren nodig. Bij studie-uren moet je bijvoorbeeld denken aan de tijd die je kwijt bent aan colleges, practica, zelfstudie, et cetera.

Wat is een bindend studieadvies (BSA)?
Tijdens de propedeuse fase van je opleiding beoordeelt Hogeschool Inholland op grond van je behaalde studieresultaten of je aan de voorwaarden voldoet. Natuurlijk bekijk jij ook of de opleiding voor jou haalbaar is en aan je verwachtingen voldoet. Om eventuele latere teleurstellingen te voorkomen en zonodig tijdig een andere keuze te kunnen maken, krijg je aan het eind van het eerste jaar een studieadvies. Belangrijk criterium voor de beoordeling van je resultaten zijn de behaalde European Credits (EC’s).

Bij een positief advies kun je doorgaan met je opleiding. Een negatief advies is bindend en betekent dat je niet bij dezelfde opleiding aan Hogeschool Inholland verder kunt studeren. Natuurlijk helpen de studieloop-baanbegeleider en medewerkers van het Studiekeuze Adviescentrum je in dat geval bij het zoeken naar andere (studie) mogelijkheden. Als persoonlijke omstandigheden een zwaarwegende rol hebben gespeeld bij je studievertraging, kan een uitzondering worden gemaakt. Je moet hierover dan wel tijdig contact hebben gezocht met de studentendecaan.

Bachelor-Master

Bachelor en master, wat houdt dat in?
Opleidingen in het hoger onderwijs zijn onderverdeeld naar bachelor- en masteropleidingen. Gewoonlijk volg je eerst een bachelor (voorheen: hbo-opleiding), waarna je ervoor kunt kiezen je verder te verdiepen met een masterfase (voorheen: universitaire graad).

Waarom een bachelor-masterstructuur?
De Europese onderwijsministers hebben afgesproken om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter vergelijkbaar te maken. Heel Europa krijgt daarom een gelijkvormig onderwijssysteem dat bestaat uit twee fasen: een bachelorfase en een masterfase. Als je in Nederland bijvoorbeeld een bachelordiploma economie behaalt, heb je ongeveer dezelfde kwalificaties als iemand die dat diploma behaalt in Engeland of Frankrijk.

In het kader van de bachelor-masterstructuur volgt Hogeschool Inholland het internationaal gestandaardiseerde European Credits (voortgekomen uit het European Credit Transfer System, ECTS).

Wat zijn de voordelen?
Als je studeert, heb je in de nieuwe structuur meer keuzemogelijkheden: het bachelordiploma geeft toegang tot een breed aanbod aan masterstudies in binnen- en buitenland. Omdat de diploma's internationaal beter vergelijkbaar zijn, is het ook veel gemakkelijker om bijvoorbeeld een tijdje in het buitenland te gaan studeren.

Ook na je studie geldt dat voordeel: je kunt gemakkelijker in het buitenland aan het werk met je Nederlandse diploma.

Welke titel krijg ik na mijn afstuderen?
Als je bent afgestudeerd aan een hbo-opleiding, mag je jezelf bachelor noemen. Daarnaast blijven de Nederlandse titels bc. (baccalaureus) of ing. (ingenieur) bestaan.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een masteropleiding?
Als je je bachelordiploma hebt gehaald, kun je kiezen voor een vervolgopleiding tot master. Dat kan aan verschillende hogescholen. Je kunt met een hbo-bachelordiploma ook doorstromen naar een masteropleiding aan een universiteit. In veel gevallen moet je dan wel eerst met succes een 'overgangsprogramma' (deficiëntie- of schakelprogramma) afronden.


Print pagina