Voor bedrijven

Voor bedrijven en instellingen | Hogeschool Inholland
Hogeschool Inholland helpt u om het lerend vermogen van u, uw medewerkers en uw organisatie te activeren en te vergroten. Met deskundig advies en een opleidingstraject op maat. Inholland kan uw bedrijf, instelling of overheidsinstantie daarin op verschillende manieren van dienst zijn. U kunt gebruik maken van ons aanbod aan opleidingen, trainingen en cursussen. Bovendien is het mogelijk opdrachten voor uw organisatie als (afstudeer)opdracht te laten uitvoeren door studenten van een van onze opleidingen. Ook willen we u graag wijzen op het kennispotentieel van onze lectoraten.

Externe Betrekkingen

Externe Betrekkingen is het aanspreekpunt voor vooropleiders, lokale overheden, bedrijven en andere instellingen met een kennisvraag -o.a. op het gebied van onderwijs, stage of onderzoek- voor de Hogeschool Inholland locaties. Heeft u een vraag of verzoek voor de hogeschool, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers.
Bekijk de contactgegevens

Samenwerking Nive

Hogeschool Inholland en het Nive werken samen. Het doel van deze samenwerking is het hbo onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Concreet houdt dit in dat het Nive faciliteert in het contact tussen bedrijf en Hogeschool Inholland.
Lees meer

Opleidingen voor bedrijven

Inholland heeft een breed aanbod van hbo-opleidingen, posthbo-opleidingen, associate degree's, masters, trainingen en cursussen. Het aanbod richt zich op vrijwel alle branches binnen de Nederlandse samenleving én is daarnaast bovendien in veel gevallen internationaal georiënteerd. Inholland biedt uw medewerkers tevens de mogelijkheid ervaringscertificaten (EVC's) te behalen.
Bekijk het aanbod van (bedrijfs)opleidingen, cursussen en trainingen

Opdrachten

Inholland heeft een aantal leerwerkbedrijven waar studenten projecten uitvoeren binnen een bepaalde branche, vaak in opdracht van een externe organisatie. Deze projecten vormen een van de manieren om studenten van Hogeschool Inholland door competentiegericht onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige werkveld. Inholland gaat graag contacten aan met bedrijven en instellingen die kunnen helpen die praktijkgerichte doelstellingen gestalte te geven doormiddel van projecten, stageplaatsen en afstudeeropdrachten.
Lees meer over opdrachten

Onderzoek

Hogeschool Inholland heeft ruim vijfentwintig lectoraten. Binnen de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica, Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing, Gezondheid, Sport en Welzijn, Communicatie, Media en Muziek, Marketing, Toerisme en Vrijetijdsmanagement, Management, Finance en Law werken lectoraten in kenniscentra aan verschillende onderzoeksopdrachten.
Lees meer over de lectoraten en onderzoek  
 

Praktijk cases

Hogeschool Inholland  staat midden in de samenleving. Letterlijk, met locaties in de hele Randstad. Maar ook figuurlijk, met een sterke regionale binding en uitstekende contacten in het beroepenveld. We hebben ervaring met omscholen, bijscholen en nascholen.   
Lees verschillende praktijk cases van Inholland