Coach arbeidsmobiliteit

Programma post-hbo Coach arbeidsmobiliteit

Het belangrijkste coachingsinstrument ben je zelf. Tijdens de post-hbo opleiding Coach arbeidsmobiliteit staat je eigen ontwikkeling als coach arbeidsmobiliteit centraal.  De opleiding is zeer praktijkgericht. Je oefent de aangeboden vaardigheden en methodieken door het daadwerkelijk coachen van een klant met een loopbaanvraag. Tijdens de lessen worden de ervaringen gedeeld en gereflecteerd. Je levert een actieve bijdrage aan je leerproces door het maken van huiswerkopdrachten en het reflecteren op je eigen handelen.

Je gaat aan de slag met vijf thema’s:

Opbouw van de opleiding Coach arbeidsmobiliteit

Thema 1: Inleiding in de betekenis van arbeid en de werking van de arbeidsmarkt

Thema 1: Inleiding in de betekenis van arbeid en de werking van de arbeidsmarkt

Je krijgt inzicht in:

 • De veranderde betekenis van arbeid voor de mens en samenleving door de vermaatschappelijking van arbeid en de verhoging van de arbeidsproductiviteit
 • De ontwikkeling op de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit.
 • Trends en ontwikkelingen in arbeidsrelaties en arbeidsverhoudingen; welke rol spelen o.a. vergrijzing en vergroening voor de organisatie van arbeid?
 • De ontwikkeling van de mens in sociaal en psychologisch perspectief; de menselijke levensloop en psychologische veranderingen
 • De praktische toepasbaarheid van het levensfasemodel en de toepassingsmogelijkheden van de HRM-instrumenten op dit model
 • De sociale kaart; een handzaam overzicht van de instellingen en organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen in de eigen regio
 • Nieuwe manieren van werken

Thema 2: Begeleidingstrajecten en doelgroepen

Thema 2: Begeleidingstrajecten en doelgroepen

In het tweede thema wordt het volgende behandeld:

 • Je krijgt inzicht in de verschillende begeleidingstrajecten zoals: voorbereidings-, toeleidings-, re-integratie-, loopbaan- en outplacementtrajecten
 • Het onderscheid tussen een re-integratietraject vanuit het werk én vanuit een uitkeringssituatie
 • De rol van werknemer, werkgever, coach, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf, UWV e.a.
 • Je krijgt inzicht in de begeleidingstrajecten bij zowel vrijwillige als niet vrijwillige arbeidsmobiliteit
 • Je leert werken met cultuurverschillen; interculturele communicatie

Thema 3: Methodisch werken met begeleidingsprogramma’s

Thema 3: Methodisch werken met begeleidingsprogramma’s

 Je gaat werken vanuit twee begeleidingsprogramma’s, namelijk: 

 • vanuit re-integratie/preventie met de focus op herwinnen van energie en vertrouwen en het vinden van een nieuw perspectief
 • vanuit loopbaanbegeleiding waarbij de focus ligt op; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, hoe pak ik het aan? Inzetbare instrumenten hierbij zijn onder andere: biografisch werken/ levensloopanalyse, werksituatieanalyse, psychologische en loopbaantesten, kernkwaliteiten, denken in mogelijkheden, normen, waarden en overtuigingen, wensbeelden, opstellen van een profiel en toekomstscenario’s.

Thema 4: Coachingsmethodieken

Thema 4: Coachingsmethodieken

Tijdens de behandeling van dit thema leer je het volgende:

 • Professioneel inrichten van een begeleidingstraject
 • Werken met een conceptueel kader waaruit je loopbaanvraagstukken kunt aanpakken
 • Inzicht te krijgen in de sturingsfactoren die de wijze waarop mensen hun loopbaankoers bepalen en vormgeven
 • Het formuleren van een voorlopige probleemdefinitie en het opstellen van een loopbaanactiviteitenplan
 • Toepassen van verschillende hulpmodellen

Thema 5: Coach- en gespreksvaardigheden

Thema 5: coach- en gespreksvaardigheden

In thema vijf leer je het volgende: 

 • Basis coachings- en adviesvaardigheden
 • Werken met verbale en non-verbale communicatie
 • Ontwikkelen van een scherp observatievermogen
 • Hanteren van gerichte doorvraagtechnieken om interesses, talenten, wensen, behoeften, waarden en (beperkende) overtuigingen van de klant in kaart te brengen
 • In contact zijn met de klant: de grondhouding van de coach arbeidsmobiliteit, eerste indruk, werken aan vertrouwen, effectief en ontwikkelingsgericht vragen stellen, feedback geven etc.
 • Bergroten van het zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen van de klant
 • Werken met verschillende coachingsstijlen
 • Omgaan met weerstand, verandering en verlies
 • Valkuilen en blokkades in interacties

Je sluit de post-hbo opleiding af met het schrijven van een paper en het uitvoeren van een coachgesprek.

Bijzonderheden

De opleiding Coach arbeidsmobiliteit leent zich uitstekend als basis voor een maatwerkoplossing voor je bedrijf of organisatie. Maatwerktrajecten kunnen bij één van onze vestigingen, maar ook ‘incompany’ bij je bedrijf of organisatie worden verzorgd. Neem voor meer informatie contact op met Esther Lute, via T: 06 2111 5501 of E: esther.lute@inholland.nl.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!