Sociaal en Duurzaam Inkopen

Programma Sociaal en Duurzaam Inkopen

De opleiding gaat over sociaal, duurzaam en economisch inkopen. We kijken naar het totale inkoopbeleid: van toiletpapier tot elektrische auto’s en van overstappen op lokale productie tot de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We laten je zien wat het verband is tussen economie, milieuvraagstukken en sociale problematiek. Dat doen we met behulp van de drie P’s: People, Planet, Profit.  Duurzame ontwikkeling vraagt tenslotte om een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.  Onderstaand figuur geeft schematisch weer hoe dat volgens de Brundtland commissie (Global Reporting Initiative) kan worden vormgegeven.Figuur: Schematische voorstelling van de aspecten voor duurzame ontwikkeling, zoals voorgesteld door de Brundtland commissie (Global Reporting Initiative)

Opbouw van de opleiding Sociaal en Duurzaam Inkopen

Module 1: Definitie en speelveld

Module 1: Definitie en speelveld

 • wat is social buying, social return en sustainable buying?
 • hoe is het ontstaan en waarom?
 • werkwijzen, successen en valkuilen
 • op welke welke onderdelen heeft duurzame inkoop effect? Wat is waardevol voor mijn onderneming?
 • wie zijn jouw stakeholders en wat heb je nodig?

Module 2: Selectie van leveranciers

Module 2: Selectie van leveranciers

 • waar vind je leveranciers in je directe omgeving?
 • wat is de meerwaarde van een netwerk van social buyers?
 • hoe selecteer je de juiste partijen?
 • wat zijn goede aanbestedingsstrategieën?
 • hoe beoordeel je partijen om mee samen te werken?
 • welke afspraken maak je?
 • hoe stimuleer je lokaal ondernemerschap?
 • wat kun je doen om mijn huidige leveranciers sociaal en duurzaam te laten ondernemen?

Module 3: Resultaten en meten

Module 3: Resultaten en meten

 • wat levert het de organisatie op?
 • welke risico’s en verantwoordelijkheden brengt het mee?
 • hoe begin je?
 • welke strategie past bij jouw bedrijf?
 • hoe bewaak je het behalen van resultaten en de kwaliteit daarvan?
 • welke resultaten wil je meten? We gaan aan de slag met SMART KPI’s
 • koppeling van Global Reporting Initiative (GRI) en Sustainable Development Goals (SDG)
 • hoe organiseer je de terugkoppeling van leveranciers en waar beoordeel je op?

Module 4: Financiering

Module 4: Financiering

 • wat gaat sociaal en duurzaam inkopen je organisatie kosten en opbrengen?
 • welke mogelijkheden zijn er voor het het financieren van duurzaam ondernemerschap?
 • welke subsidiemogelijkheden zijn er en hoe zet je die in?
 • hoe blijf je op de hoogte van nieuwe subsidiemogelijkheden?

Module 5: Betrekken/implementeren in de organisatie

Module 5: Betrekken/implementeren in de organisatie

Welke tools kun je inzetten om:  

 • collega’s mee te krijgen: hoe creëer je bewustwording en maak je zichtbaar en tastbaar waarom duurzaam ondernemen belangrijk is?
 • directie en de Raad van Bestuur te overtuigen: hoe maak je duidelijk dat duurzaam en sociaal ondernemen urgent is?
 • deze manier van werken structureel te verankeren in jouw bedrijfscultuur, beleid en uitvoering
 • jouw begrotings‐ en verantwoordingscyclus en (inkoop)processen te flexibiliseren
 • een integrale aanpak door te voeren
 • met een creatieve aanpak en verschillende invalshoeken tot slimme oplossingen te komen

Module 6: Klanten betrekken

Module 6: Klanten betrekken 

 • hoe neem je jouw klanten mee in deze werkwijze?
 • voorbeelden van successen en valkuilen op het gebied van klantbetrokkenheid
 • hoe verkoop je jouw maatschappelijke betrokkenheid?
 • hoe maak je een maatschappelijk jaarverslag (MVO)?

Module 7: Regelgeving omtrent social return vanuit de overheid

Module 7: Regelgeving omtrent social return vanuit de overheid

 • welke selectiecriteria zijn er voor gemeentelijke organisaties?
 • sociaal en duurzaam inkopen en aanbestedingstrajecten
 • eisen aan de sociale onderneming
 • eisen aan het sociale product
 • hoe gaan gemeenten, provinciën en de landelijke overheid om met SROI?
 • hoe gaan verschillende steden met SROI om? Waar krijg je punten voor?
 • aan welke regelgeving moet je organisatie zich houden?
 • welke vrijheden mag je jezelf permitteren?

Structuur

Voor de opleiding begint, verzamel je praktijkvoorbeelden. Daarmee gaan we in de lessen aan de slag. We kijken samen naar de aanpak en uitvoering. Na afloop van de les ontvang je tips en aanbevelingen over hoe je jouw sociaal en duurzaam inkoopvraagstuk kunt bespreken. Daarna breng je verslag uit van het resultaat. De lessen zijn een mengeling van het delen van ervaringen en het aanleren en toepassen van nieuwe strategieën. 

Praktijkvoorbeelden

De praktijk staat tijdens deze opleiding centraal. Sociaal ondernemers en inkopers vertellen je bijvoorbeeld over de manier waarop zij bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met inspirerende verhalen maken zij duidelijk welke weg zij hebben afgelegd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. In Den Haag zijn dat onder andere Haagse Zwam, Nelis Company en Koeckebackers. In Amsterdam ThuisAfgehaald, Happy Tosti en Swink Webservices.

Netwerkbijeenkomsten voor alumni

Om van elkaar te blijven leren door het delen van ervaringen en casussen is er tweejaarlijks een alumni netwerkbijeenkomst.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Samantha Dooper bewerkt.png

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Samantha Dooper
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Samantha
T: 06 1527 9389 | 088 466 30 30
E: samantha.dooper@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven