Opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) met voortraject

Programma post-hbo POH met voortraject

De opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (POH) is opgebouwd uit een voor- en hoofdtraject:

POH voortraject (10 cursusdagen van 6 uur)

Studiebelasting: 6-8 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie en stageopdrachten): 180 uur
Dit programma bestaat uit vier modulen.

POH hoofdtraject (28 cursusdagen van 6 uur)

Studiebelasting: 10-12 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie, stageopdrachten): 476 uur
Dit programma bestaat uit vijf modulen. Vier daarvan volgen elkaar op, module 9 (intervisietraining en stagebegeleiding) loopt als een rode draad door het programma.

Opbouw van de opleiding POH met voortraject

Module 1: Oriëntatie op de functie POH

Module 1: Oriëntatie op de functie POH

Om je als professional te kunnen ontwikkelen in de huisartsenzorg heb je kennis en vaardigheden nodig. In het voortraject van de opleiding POH wordt hiermee een begin gemaakt.

De bedoeling is dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen van de functie praktijkondersteuner en gedurende de opleiding steeds meer zicht krijgen op wat de functie inhoudt en wat je nodig hebt om deze functie te kunnen uitoefenen. In de lessen wordt hierover ook van gedachten gewisseld met een praktijkondersteuner die werkzaam is in een huisartsenpraktijk.

Module 2: Anatomie, fysiologie en pathologie

Module 2: Anatomie, fysiologie en pathologie

In deze lessen ga je je verdiepen in de fysiologie, anatomie en pathalogie van de chronisch zieke patient in de huisartsenpraktijk. De focus ligt op de patient met DM diabetes mellitus type 2, astma/COPD en hart- en vaataandoeningen.

Ook leer je over medicatie  en begrippen uit de farmacologie en de behandeling van deze aandoeningen. Tenslotte leer je hoe een spreekuur met een patiënt met bovengenoemde aandoeningen eruitziet.

Module 3: Gezondheidsvoorlichting en methodisch handelen in de huisartsenpraktijk

Module 3: Gezondheidsvoorlichting en methodisch handelen in de huisartsenpraktijk

In deze module verken je het terrein van (gezondheids)voorlichting en gezondheidskundige analyse. Hoe kun je gezond gedrag op een planmatige manier bevorderen en zo ziekte voorkomen of schade beperken? Je leert waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen. Ook krijg je methodieken en vaardigheden aangereikt om het gedrag van patiënten positief te beïnvloeden.

Module 4: Persoonlijk ontwikkelingsplan

Module 4: Persoonlijk ontwikkelingsplan

Een praktijkondersteuner moet goed kunnen reflecteren op het eigen handelen. In deze module staat jouw leerproces centraal. Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Waar kun jij je nog in ontwikkelen? Een hulpmiddel bij het leren is reflectie. Je blikt dan bewust terug op een activiteit. Dat geeft inzicht in jouw professionele ontwikkeling. In deze module ontdek je wat jij nog wilt leren en hoe jij dat het beste doet. In het tweede jaar geef je hier een vervolg aan tijdens de stage.

Module 5: De praktijkondersteuner als professional

Module 5: De praktijkondersteuner als professional

Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 6: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Module 6: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Mensen met diabetes mellitus type 2 kunnen door zelfmanagement beter leren omgaan met hun ziekte en zo complicaties op korte en lange termijn voorkomen. Jij brengt ze de kennis en vaardigheden bij over behandeling, zelfcontrole, observatie en zelfregulatie. Na afloop van de module:

  • weet jij hoe je een spreekuur opzet voor deze patiënten en hoe je de driemaandelijkse controle uitvoert
  • ben je op de hoogte van voedingsrichtlijnen, leefstijlveranderingen en voetverzorging
  • ken jij de voor- en nadelen van groepsvoorlichting en individuele voorlichting
  • kun jij patiënten leren omgaan met bijzondere situaties zoals co-morbiditeit, alarmsymptomen of op reis gaan
  • kun jij patiënten instellen en begeleiden bij medicatiegebruik
  • kun jij een consult voeren met een patiënt met diabetes mellitus type 2

De NHG-standaard diabetes mellitus type 2 is het uitgangspunt van deze module.

Module 7: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

Module 7: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

De rol van de praktijkondersteuner in de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten verschilt per huisartsenpraktijk. In deze module komen de belangrijkste NHG-standaarden met betrekking tot (het voorkomen van) hart- en vaatziekten aan de orde. Denk aan cardiovasculair risicomanagement, hypertensie, cholesterol, hartfalen, angina pectoris en perifeer arterieel vaatlijden. Je doet basiskennis op over de aandoening, risicoprofielen en behandeling. Na afloop van de module kun jij patiënten begeleiden bij leefstijlveranderingen en medicijngebruik. Ook weet jij hoe je een spreekuur opzet.

Module 8: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

Module 8: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

In deze module staat de patiënt met astma of COPD centraal. Als praktijkondersteuner heb jij taken op het terrein van ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en begeleiding. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden, zoals spirometrie. Ook leer je hoe je patiënten selecteert, hoe je een spreekuur opzet en een consult houdt. Onderwerpen als therapietrouw, juist medicatiegebruik, zelfmanagement, stoppen met roken en conditiebehoud komen voorbij. In deze module zijn de NHG-standaarden astma en COPD het uitgangspunt.

Module 9: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Module 9: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding, gericht op betere kwaliteit van zorg. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie krijg je met jouw mededeelnemers een werksituatie voorgelegd. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Stage en praktijkopdrachten

Stage en praktijkopdrachten

In het tweede jaar volg je een stage van minimaal 8 uur per week, gedurende het hele jaar. De stage start tijdens de eerste module. Je voert werkzaamheden uit op basis van een stagewerkplan. Dit plan stel je op in overleg met jouw stagebegeleider. Jouw stageplaats is meestal de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent als doktersassistente of als praktijkondersteuner. Een andere stageplaats op basis van een stageovereenkomst is ook mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Naast de stage voer je een geïntegreerde praktijkopdracht uit.

De opleiding gaat uit van de meest actuele NHG-standaarden.

Ook kun je op Huisartswerkt.nl kijken of er stageplekken voor jou vacant zijn. Dit platform voor professionals in de huisartsenzorg is een initiatief van o.a. onze partner Zusters@work. Zij helpen je graag verder.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven POH met voortraject