Projectmanagement en Adaptief Leiderschap

Programma post-hbo Projectmanagement en Adaptief Leiderschap (in agile organisaties)

Door in staat te zijn om leiding te geven aan jezelf ben je in staat om leiding te nemen en te geven aan je omgeving. Tijdens de post-hbo opleiding Projectmanagement en Adaptief Leiderschap leer je binnen een jaar om op basis van de principes van onder meer ‘lerend organiseren, veranderen en leiden’, ‘het nieuwe projectmatig werken’ en ‘adaptief leiderschap’ complexiteit te vangen en daardoor bij te dragen aan de strategische doelen van jouw organisatie. Adaptief leiden is met name ‘lerend’ leiden. In de opleiding leer je vanuit diverse management en organisatie theorieën en modellen te kijken naar complexe vraagstukken, leer je ze flexibel en passend te benaderen met de meest effectieve projectmanagementmethoden, leer je hoe je vragen en opgaven kunt verbinden aan collega’s en stakeholders en leer je jezelf leiden waardoor je jezelf in staat stelt om soepel met harde afspraken, dwingende condities en bewust bekwame medewerkers om te gaan.

In deze opleiding speelt jouw leerproces zich af op het domein van jouw eigen ervaring en op de snijvlakken van theorie, leergroep en de eigen werkpraktijk. Met deze post-hbo-opleiding leer je als projectmanager, programmamanager of directeur het Wat, Hoe, Wanneer, Waarmee en Waarom van adaptief leiderschap voor complexe opgaven binnen wendbare (agile) organisaties.

Voorbeeld 1
Een senior projectmanager van een internationaal bedrijf loopt bij het organiseren van een project om een complexe opgave aan te pakken aan tegen conflicterende gedragingen, werkwijzen en belangen. Medewerkers willen direct, op hun eigen manier, ‘aanpakken’ terwijl de opgave nog niet helder is, zenden voortdurend de eigen visie op het vraagstuk (het eigen gelijk) in plaats van het te onderzoeken, en het management wil snel een powerpoint met een (sluitende) aanpak. Welke interventies kan de adaptieve projectmanager plegen om het project kansrijk georganiseerd te krijgen, en hoe stelt zij zich daarbij op?

In de opleiding ga jij op basis van inzicht, interactief en praktisch aan de slag met de volgende thema’s:

 1. Complexiteit, Project/Programmamanagement & Leren
  Wat is mijn speelveld en hoe sta(p) ik erop?
 2. Strategisch omgevingsmanagement  
  Hoe verbind ik wensen en resultaten duurzaam op basis van inzicht?
 3. Project- en Programmamanagement methoden & technieken
  Wat is, en hoe kom ik tot passend ontwikkel-, ontwerp- en beheersinstrumentarium?
 4. Financieel management
  Hoe ga ik om met budget, financiering, organisatie en verantwoording in complexe organisaties?
 5. Organisatie en management  
  (Hoe) sluit ik met mijn opgave aan bij de strategie van de organisatie? Hoe programmeren we adaptief?
 6. Adaptief leiderschap  
  Hoe beweeg ik 'lerend leidend' soepel en effectief in complexe omgevingen?
 7. Financieel management   
  budgettering, financiering en verantwoording
 8. Samenwerkings- en contractvormen  
  Hoe organiseer ik 'lerend' complexe samenwerkvormen duurzaam?
 9. Collectief leren en professionaliseren
  Hoe pas ik de principes van 'lerend organiseren' effectief toe in teams van bewust bekwame collega's?

Voorbeeld 2
Een programmamanager van een groot samenwerkingsverband is voor de bemensing, financiering en sturing van de projecten binnen zijn investeringsprogramma afhankelijk van de medewerking van meerdere, primair autonoom opererende, aangesloten publieke en private organisaties, met elk hun eigen belangen. Welke interventies kan de adaptieve programmamanager plegen om het programma ‘vermogen’ te geven en hoe stelt hij zich daarbij op?

Voorbeeld 3

Een directeur van een grote Nederlandse gemeente loopt bij het organiseren en realiseren van complexe, maatschappelijke opgaven tegen niet-functionerend projectmanagement aan in de ambtelijke organisatie. Ingeklemd als het daar zit binnen en tussen de kokers van hoofden en managers van afdelingen, de tegengestelde belangen van strategen en beleidsmakers en de voor projectleiders onnavolgbare sprints van scrum, master en team. Welke interventies kan de adaptieve directeur plegen om de organisatie meer ondersteunend; projectvriendelijk te maken, en hoe stelt zij zich daarbij op?
 

Praktische, interactieve werkvormen

Tijdens de post-hbo-opleiding Projectmanagement en Adaptief Leiderschap is er naast het leren van praktijkopdrachten waarmee theorieën en modellen aan de hand van de eigen praktijk worden geoefend, ruimte voor onder meer intervisie en coaching. Op basis van dialogen, gespreksimulaties, gedragsanalyse en persoonlijkheidsanalyse leer je jezelf en jouw voorkeursgedrag beter kennen. In welke situaties ben je effectief en in welke situaties minder? Wanneer wordt jouw gedrag disfunctioneel? En hoe buig je dit om? Jouw collega’s helpen je inzicht te krijgen in jouw situatie en handelingsalternatieven te verkennen in groepsintervisiesessies. Je houdt je leerervaringen, leerpunten en vorderingen bij in een leerportfolio. Altijd is de eigen vraag, de eigen situatie uitgangspunt.

Samenwerking

Deze opleiding is samengesteld en wordt uitgevoerd in samenwerking met Activity Project Management Services.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Ron van Alem
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Ron
T: 06 1034 7072 | 088 466 30 30
E: ron.vanalem@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven