Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap

Leiderschapsprogramma Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap: waarom hieraan meedoen?

Door: Marco Mud, docent strategie voor de opleiding Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap van Inholland Academy en ACTIVITY.

Toen ik het boek van Simon Sinek op haar bureau zag liggen, wist ik direct hoe het gesprek over ons leiderschapsprogramma Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap voor grip op complexe opgaven in complexe (agile) organisaties, zou starten. En daarom antwoorde ik: "Omdat (…) jullie organisatie gonst van de projectmatige activiteiten en omdat de managers deze veelal complexe opgaven moeten zien op te lossen in een complex samenspel, waarin mensen vanuit verschillende organisaties en met uiteenlopende belangen samen de klus zullen moeten klaren. Dit vraagt om een manier van leidinggeven die de meeste managers , als het ik goed heb begrepen, nog niet 100% eigen zijn."

Best een lastig en groot verhaal dus , maar omdat ik deze opdrachtgever al lang ken, wist ik dat ik voldoende tijd zou krijgen om de stelling uit te werken. Dat deed ik ongeveer als volgt.

In jullie organisatie gaat het, als ik het goed zeg, onder meer om grote en lastige uitdagingen. Zaken waarmee geen of heel weinig ervaring is opgedaan en waarover je als betrokken organisatie ook nog eens heel verschillend kunt denken: energietransitie, circulaire economie, duurzame inzetbaarheid van mensen, innovatiekracht, slimme en schone mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat. (Top)thema’s die, hoe ingewikkeld ook, naar doelen, programma’s en projecten moeten worden vertaald om jullie stad toekomstproof te maken. Doelen, programma’s en projecten die de muren van het gemeentehuis overstijgen en alleen samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private ondernemingen en burgers aangepakt kunnen worden. Voor de managers van deze complexe processen, projecten en programma’s die hieruit voortkomen, betekent dat onder meer, dat ze ‘bazen’ boven zich hebben in de vorm van opdrachtgevers, directeuren, stakeholders, bestuursadviseurs en bestuurders; dat ze ‘bazen’ onder zich hebben in de vorm van medewerkers die (terecht) veel inspraak hebben in wat ze hoe en wanneer aan werk doen, en ‘bazen’ naast zich hebben. Aan de ene kant in de vorm van beleidsmedewerkers en andere specialisten en aan de andere kant in de vorm van staven op gebied van Control, ICT, HRM en Facilitair.

Daar sta jij dan, als uitverkoren manager, in het midden van die kring, met je complexe opgave in de hand, wetend dat het beoogde resultaat ervan blijft vloeien. Of anders gezegd: zal blijven wijzigen tot het einde. Slechts strak sturen op voortgang volgens een bekend vooronderstelde aanpak voor projectmatig werken gaat dan niet werken. Klagen ook niet. Wie is die ene baas die aan alle onduidelijkheid een eind kan maken met één besluit? Die is er niet. Je managers moeten aan de bak. Wellicht is de tijd rijp om nieuwe uitdagingen ook op een nieuwe manier op te pakken. Wij denken dat veel zaken die we geleerd hebben over projecten en programma’s ook hier nog hun nut kunnen bewijzen. Ze mogen echter wel worden verrijkt met nieuwe elementen. Samen antwoorden vinden op complexe vragen nodigt uit om leren én samenwerken een meer prominente plaats te geven in het dagelijks werk. Door leren weer een plek te geven in de praktijk zelf en de noodzaak te onderkennen samenwerkingspartners actief in dit leerproces te blijven betrekken. Dit om overeenstemming over doel, aanpak en aanleiding te bewerkstelligen.

En dat is dus precies waarom het een goed idee is om deel te nemen aan ons leiderschapsprogramma Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap. Met de hulp van het programma en de opleiders, learning consultants en ervaringsdeskundigen, die erin optreden, ga je namelijk grip krijgen op complexe opgaven in complexe organisatieomgevingen. Je versterkt je zelfbewustzijn en kan toegevoegde waarde leveren aan uitdagende vraagstukken. Jouw nieuwe leiderschapskwaliteiten zullen dit soort vraagstukken, opgaven en de ambities die er achter zitten afbakenen. Je bent niet alleen in staat de concepten achter 3 slag-leren, collectieve effectiviteit en 360⁰ leiderschap te doorgronden maar je kunt ze ook toepassen om zo tot een haalbare en gedragen aanpak te komen.

Amsterdam, 29 mei 2019

Docent Marco Mud

Drs. M.R.G.P. (Marco) Mud combineert zijn studieachtergrond als bestuurskundige en docent in de opdrachten die hij al 25 jaar voor publieke en private organisaties uitvoert. De rode draad hierin is hoe organisaties collectief effectief bij strategierealisatie kunnen zijn en de rol van individuele en collectieve leerprocessen daarbij. De rollen van waaruit hij acteert zijn bestuurder, directeur, manager, projectmanager, managementconsultant en docent. Marco is eigenaar/directeur van ACTIVITY.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Margo van Kemenade.JPG

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Margo van Kemenade
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Margo
T: 06 5435 2764 | 088 466 30 30
E: margo.vankemenade@inholland.nl