Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap

Programma post-hbo Projectmanagement 2.0 en Adaptief Leiderschap (in agile organisaties)

Maar eerst een test. Ben je toe aan de volgende stap? Antwoord met 'Ja' of 'Nee' op de volgende stellingen en stel vast of je grip op je opgave hebt. Nog niet in voldoende mate? Lees dan verder, meld je aan en word een succesvolle, adaptieve leider met ons!

 1. Ik heb goed inzicht in mijn opgave, weet waarom hij belangrijk voor de organisatie is, en waarom ik ervoor ben gevraagd
 2. Mijn opgave is voldoende helder (gefaseerd) omschreven, passend met tijd en budget geconditioneerd en onderkend door alle relevante stakeholders
 3. Ik weet wat ik met mijn opgave bijdraag aan de langere termijn strategie van de organisatie en daar is de hogere leiding zich ook van bewust
 4. ‘Mijn’ medewerkers werken als vanzelf allemaal op dezelfde manier (projectmatig) samen
 5. Met onze werkwijze sluiten we goed aan op de systemen van de organisatie
 6. Ik ben me bewust van de vele veranderingen in/van de organisatie en speel er voortdurend op in om kansen voor mijn opgave en mijn organisatie te benutten en risico’s in beeld te krijgen
 7. Ik ben (voel me) gedekt door mijn leidinggevende(n) voor het ondernemen van alle acties die ik denk te moeten ondernemen om de opgave tot een goed einde te kunnen brengen
 8. Ik weet precies wat ik wanneer moet doen om tot een resultaat via een (tijdelijke) teamprestatie te komen
 9. Als vanzelf stuur ik niet alleen ‘mijn’ medewerkers aan, maar coördineer en bedien ik ook staven en ondersteun ik beslissers, opdrachtgevers en managers
 10. Ik heb grip op mijn complexe opgave omdat ik weet dat iedereen inhoudelijk datgene bijdraagt wat hij/zij zou moeten bijdragen, op de manier zoals afgesproken en binnen de condities van goed samenwerken, tijd en budget
   

Leerlijnen

Het programma kent drie leerlijnen: een cognitieve, een praktijk en een individuele ontdekkende. De individuele ontdekkende vormt de ruggengraat van het opleidingsprogramma. Het krijgen en houden van grip met adaptief leiderschap, is het doel.

In de cognitieve leerlijn wordt state-of-the-art (academische) kennis op een aantal relevante kennisdomeinen uitgediept en aan de eigen praktijk getoetst. Wetenschappers en ervaringsdeskundigen verzorgen interactieve colleges over onder meer:

 • complexiteit & adaptief leiderschap
 • lerend (projectmatig) organiseren & collectieve effectief met tijdelijke teams op basis van inzicht
 • opgavegericht werken & besluitvorming

In de praktijk leerlijn worden academische kennis en praktische ervaring ingezet om vanuit verschillende perspectieven de eigen vraagstukken uit de dagelijkse praktijk te duiden. Wetenschappers, ervaringsdeskundigen en learning consultants begeleiden deelnemers bij het verkrijgen van inzicht in hun eigen vraagstukken.

De individuele ontdekkende leerlijn is gericht op persoonlijke leiderschapsontwikkeling door middel van intervisie en reflectie op het eigen functioneren in relatie tot de eigen organisatievraagstukken. Learning consultants en ervaringsdeskundigen verzorgen persoonlijke reflectie en intervisie aan de hand van eigen casuïstiek, ervaringen en vraagstukken. In deze opleiding speelt jouw eigen leerproces zich dus af op het snijvlak van state-of-the-art kennis, jouw eigen praktijk (aan de hand van je eigen leercasus) en je eigen ambitie. Afhankelijk van de vragen, behoeften en ambities van de groep kan in meer of mindere mate uit de volgende kennisblokken worden geput:

 1. Complexiteit, Project/Programmamanagement & Leren
  Wat is mijn speelveld en hoe sta(p) ik erop?
 2. Strategisch omgevingsmanagement  
  Hoe verbind ik wensen en resultaten duurzaam op basis van inzicht?
 3. Project- en Programmamanagement methoden & technieken
  Wat is, en hoe kom ik tot passend ontwikkel-, ontwerp- en beheersinstrumentarium?
 4. Financieel management
  Hoe ga ik om met budget, financiering, organisatie en verantwoording in complexe organisaties?
 5. Organisatie en management  
  (Hoe) sluit ik met mijn opgave aan bij de strategie van de organisatie? Hoe programmeren we adaptief?
 6. Regisseren van veranderingen 
  Hoe intervenieer ik ‘lerend’ effectief in processen en teams?
 7. Adaptief leiderschap  
  Hoe beweeg ik 'lerend leidend' soepel en effectief in complexe omgevingen?
 8. Samenwerkings- en contractvormen  
  Hoe organiseer ik 'lerend' complexe samenwerkvormen duurzaam?
 9. Collectief leren en professionaliseren
  Hoe pas ik de principes van 'lerend organiseren' effectief toe in teams van bewust bekwame collega's?
   

Samenwerking

Deze opleiding is samengesteld en wordt uitgevoerd in samenwerking met Activity Project Management Services.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

  Download brochure

Margo van Kemenade.JPG

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Margo van Kemenade
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Margo
T: 06 5435 2764 | 088 466 30 30
E: margo.vankemenade@inholland.nl