BudgetCoaching

Programma post-hbo BudgetCoaching

Het programma van de opleiding BudgetCoaching is praktisch ingericht. Het programma bestaat uit 14 dagdelen van vier uur. Je gaat zowel tijdens de lessen als thuis aan de slag met de aangereikte theorie. Na elke les krijg je opdrachten mee naar huis en die worden in de daarop volgende les behandeld. Je volgt twee blokken: BudgetCoaching en Schuldhulpverlening in vogelvlucht.

Opbouw van de opleiding BudgetCoaching

Blok 1 Budgetcoaching

Blok 1 Budgetcoaching

Dagdeel 1: Introductie Budgetcoach

In het eerste dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Doelgroep
 • Doel
 • Vaardigheden
 • Risicogroepen
 • Werkzaamheden en traject
 • Invloed en kans van financiële problemen
 • Samenhang met psychische factoren
 • Invloed van schulden op executieve functies
 • Gezond financieel gedrag
 • Soorten schulden
 • Eindopdrachten uitleg

 Dagdeel 2: Het traject

Het tweede dagdeel worden de volgende onderwerpen toegelicht:

 • Werkveld
 • Verschil tussen beroepen
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Overeenkomst opstellen
 • Budgetcoachingsplan opstellen
 • Budgetcoachingsplan uitvoeren
 • Evalueren

 Dagdeel 3: Uitvoeren budgetcoachingsplan

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Administratie inrichten
 • Uitleggen van een budgetplan
 • Financieel kloppend en uitvoerbaar budgetplan
 • Maandbegroting huidige en gewenste situatie
 • Jaarbegroting
 • Inkomsten en uitgaven
 • Verzamelen van gegevens
 • Keuzes in budgetplan bespreekbaar maken

 Dagdeel 4: Budgetteren vervolg

In dit dagdeel wordt dieper ingegaan op het onderwerp budgetteren. Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Betalingsachterstanden en schulden
 • Problematisch of niet problematische schulden
 • Aflossingsplan opstellen
 • Beslagvrije voet berekenen
 • Beslagverboden
 • Doorverwijzen

 Dagdeel 5: Belastingen

Je behandelt tijdens dit dagdeel de volgende onderwerpen:

 • Actuele regelingen in het belastingstelsel
 • Eigen woning
 • Vermogen

 Dagdeel 6: Sociale Zekerheid

Je behandelt de volgende onderwerpen:

 • Kwijtscheldingen
 • Inkomstenbronnen
 • Inkomensondersteunende maatregelen
 • PGB

Dagdeel 7: professionele houding van de budgetcoach

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Grondhouding
 • Competenties van een coach
 • Grenzen in het werk
 • Valkuilen
 • Vertrouwen en gelijkwaardigheid creëren
 • Coachingstechnieken
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Psychosociale hulpverlening
 • Doelgroepen en bijbehorende manieren van omgang

 Dagdeel 8: Professionele communicatie

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Stijlen van communicatie
 • Effectieve gesprekstechnieken
 • Concreet maken van afspraken dmv wie, wat, waar, wanneer en hoe
 • Vraag- en luistertechnieken
 • Vraaggesprekken
 • Gesprekken leiden
 • Feedback
 • Praktijkcases

 Dagdeel 9: coaching

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • De essentie van coachen
 • Bepalen van de coachingsvraag
 • Doelen stellen
 • Zelfreflectie stimuleren
 • Coachingvaardigheden
 • Coachende versus adviserende methode
 • Zelfdeterminatietheorie
 • Ambivalentie
 • Werken met metaforen
 • Reflecteren van gevoelens
 • Effectief interventies plegen
 • Praktijkcases

 Dagdeel 10: sturen op gedragsverandering

Tijdens dit dagdeel wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 • Gedragsveranderingsprocessen
 • Technieken voor gedragsverandering
 • Omgaan met bezwaar en weerstand
 • Inspireren en motiveren
 • RET (rationeel emotieve therapie)
 • Praktijkcases

Blok 2 Schuldhulpverlening in vogelvlucht

Blok 2 Schuldhulpverlening in vogelvlucht

Dagdeel 11: Schuldeisers

Je gaat aan de slag met de volgende vraagstukken en onderwerpen:

 • Welke schuldeisers komen we tegen?
 • Hoe ga je met schuldeisers/ deurwaarders om?
 • incassoprocedures
 • beslagrecht
 • preferentie

 Dagdeel 12: Schuldhulpverlening

Het thema schuldhulpverlening staat centraal tijdens dit dagdeel. Je gaat aan de slag met:

 • Proces Schuldhulpverlening
 • Aanvraag schuldhulpverlening
 • Preferentie in schuldhulpverlening

 Dagdeel 13: SHV VTLB

Tijdens dit dagdeel behandel je de volgende onderwerpen:

 • VTLB berekenen
 • aflossingsvoorstel
 • Recofa richtlijnen

 Dagdeel 14: Wettelijke Schuldsaneringsregeling

Je gaat dieper in op de volgende onderwerpen:

 • WSNP
 • moratorium
 • dwangakkoord - WSNP
 • samenwerking WSNP

Dagdeel 15: Afsluiting

Behandeling plannen van aanpak en diploma-uitreiking

Toetsing

Tijdens de opleiding maak je diverse opdrachten, thuis en tijdens de lessen. Een aantal hiervan worden beoordeeld. Dit zijn:

Blok 1:

 1. Plan van Aanpak Budget coaching. Je ontvangt een casus mee naar huis en hier maak je een plan van aanpak voor.
 2. Reflectieverslag communicatie.

Blok 2:

 1. Plan van Aanpak Schuldhulpverlening. Je ontvangt een casus mee naar huis en hier maak je een plan van aanpak voor.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven