Bevrachter Binnenvaart

Programma Bevrachter Binnenvaart

Heb jij behoefte aan uitgebreide kennis over de belangrijkste onderwerpen binnen de binnenvaart? Dan is de opleiding Bevrachter Binnenvaart geschikt voor jou! Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Koninklijke BLN-Schuttevaer en Inholland Academy hebben gezamenlijk deze opleiding opgezet. Deze is ingericht voor zowel droge- als natte lading en containervervoer. Het volgen van losse modules is ook mogelijk.

Opbouw van de opleiding Bevrachter Binnenvaart

Module 1: Introductiemodule studievaardigheden (2 dagdelen)

Module 1: Introductiemodule studievaardigheden (2 dagdelen)

). Verplicht voor deelnemers die niet in het bezit zijn van een HBO-diploma.

Tijdens deze online module leer je hoe je een literatuurlijst opstelt en hoe je een goed rapport schrijft met voetnoten en bronvermelding. Er wordt aandacht besteed aan studieplanning en de wijze waarop onderzoek en analyse de leidraad vormt van elke opleiding op hbo-niveau. Ook wordt er uitgelegd wat het niveau van deze opleiding is en waar de plaats ervan is in het Nederlandse onderwijs (NLQ5, propedeuse-niveau).

Feedback en contactmomenten van de docent: per e-mail (korte vragen) of telefonisch op maandagmorgen van 09:00 – 13:00 uur.

Toetsing: er is geen formele eindtoets voor deze module. Wel zijn er opdrachten (vier) die worden beoordeeld en voorzien van feedback.

Module 2: Onderhandelen (4 dagdelen)

Module 2: Onderhandelen (4 dagdelen)

Voor een bevrachter binnenvaart is het van belang helder en eenduidig te communiceren en bewust te sturen op je communicatieve vaardigheden, met als doel steeds het beste resultaat te bereiken voor betrokken partijen. Zelfreflecterend- en bijsturend vermogen is voor professionals van essentieel belang. Onderhandelen doe jij niet alleen over prijs of voorwaarden. Onderhandelen doe jij feitelijk de gehele dag, ook met collega’s en andere mensen op de kade en op het water. Resultaatgericht werken en samenbrengend onderhandelen zijn zowel binnen de interne als ook de externe context van bevrachters binnenvaart van belang.

Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • De fasen van het onderhandelingsproces en de kenmerken daarvan
 • Hoe bereid ik me voor op een onderhandeling en hoe bepaal ik wat mijn doel is?
 • Communiceren/onderhandelen vanuit de inhoud en niet vanuit de emotie. Belangen, argumentatie, oplossingen en concessies
 • Hoe beïnvloed ik de machtsbalans tijdens de onderhandelingen?
 • Hoe kan ik mijn argumenten op duidelijke en heldere wijze over het voetlicht brengen?
 • Omgaan met valkuilen en succesfactoren
 • Verkoop en inkoopproces
 • De basisregels van succesvol in- en verkopen in relatie tot communiceren en onderhandelen

Tijdens deze 4 bijeenkomsten word je getraind om je deze vaardigheden beter eigen te maken. Je sluit de module af met het maken van een toets.

Module 3: Scheepstechniek en vaarwegen (8 dagdelen)

Module 3: Scheepstechniek en vaarwegen (8 dagdelen)

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Scheepstype
 • Termologie
 • Benodigde certificaten
 • GMP-certificaat
 • Meetbrief
 • Berekening belading
 • Doorvaarthoogte
 • Aflaad diepten op de Rijn (volgens WSA)
 • Type tankschepen
 • Statutaire regelgeving
 • Klasse voorschriften
 • Vereiste documenten
 • Stoffenlijst
 • Operationele aspecten
 • Stabiliteit
 • Gevolgen van transport in emissies
 • Toekomst naar EU Stage V
 • Berekening CO2 uitstoot
 • Vergelijking met andere modaliteiten

Je sluit de module af met het maken van een praktijkopdracht.

Module 4: Nederlands- en Europees recht voor de binnenvaart (6 dagdelen)

Module 4: Nederlands- en Europees recht voor de binnenvaart (6 dagdelen)

Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Nederlands recht, waaronder BW boek 3, 6 en 8, contractrecht, schuldvraag, Wet Ketenaansprakelijkheid, besluiten m.b.t. binnenvaart, laden– en lossen en bedrijfsvormen
 • Europees recht (m.b.t. binnenvaart)
 • Belgisch- en Duits recht (met betrekking tot binnenvaart)
 • Verdragen (waaronder CLNI, CMNI, CDNI)
 • Aansprakelijkheid (volgend uit contract, volgend uit de wet, volgend uit (on-)rechtmatige daad, schulden
 • Risico-aansprakelijkheid, kwalitatieve aansprakelijkheid) - Schade (waaronder schade aan schip, lading en
 • Bemanning, averijgrosse en particulier

De module wordt afgesloten met het maken van een praktijkopdracht of toets.

Module 5: Logistiek (6 dagdelen)

Module 5: Logistiek (6 dagdelen)

Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen als:

 • Keten en ketenbeheer: denk hierbij aan transportketen, supply chain management, verantwoordelijkheden van betrokken partijen, tussenpersonen, opdrachtgever en opdrachtnemer, eigenaar, bevrachter, expediteur en agenten
 • Vervoersmodaliteiten: denk hierbij aan terminals, multimodal-transport, modal shift, relatie binnenvaart en zeevaart
 • Logistieke concepten
 • Lean manufacturing
  Je sluit deze module af met het maken van een praktijkopdracht.

Module 6: Bedrijfseconomie (7 dagdelen)

Module 6: Bedrijfseconomie (7 dagdelen)

Je gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Externe verslaggeving: denk hierbij aan jaarrekeningen gedeponeerd bij de KvK en beoordeling van jaarrekeningen met behulp van ratio-analyse
 • Interne verslaggeving: denk hierbij aan kostensoorten, kostprijs, budgettering en hefboomwerking van de kostenstructuur
 • Financiering: denk hierbij aan kasstromen en het beoordelen van investeringsvraagstukken met behulp van netto contante waarde, intern rendement, gemiddeld boekhoudkundig rendement en terugverdienperiode

Je sluit de module af met een praktijkopdracht.

Module 7: Personeel & organisatie (5 dagdelen)

Module 7: Personeel & organisatie (5 dagdelen)

Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Werving en selectie
 • Buitenlandse werknemers
 • Arbeidsvoorwaarden binnenvaart
 • Specifieke regelgeving voor de binnenvaart
 • ARBO wetgeving, waaronder verzuim
 • Gesprekstechnieken
 • Management en organisatie (management- en leiderschapsstijlen)

Je sluit de module af met het maken van een praktijkopdracht aan de hand van een casus.
 

Module 8: Integrale veiligheid, risico en risicoanalyse (4 dagdelen)

Module 8: Integrale veiligheid, risico en risicoanalyse (4 dagdelen)

Het doel van deze module is jou inzicht te geven in de risico’s die het bedrijf, haven, vervoerders, aanbieders van vrachten en andere relaties op elk moment van de dag lopen. Hierdoor leer jij hoe jij risico’s identificeert en in kaart brengt en krijg je inzicht in risico en risicomanagement. Na het volgen van deze vier colleges ben je in staat bent om een gedegen risicoanalyse op te stellen en daarover aan anderen te adviseren.

Onderwerpen:

 • Safety and security, verschil en overeenkomst
 • Het begrip ‘risico’, taalkundig en statistisch
 • Soorten risicoanalyses en hoe deze op te zetten
 • Risico en risicomanagement, verschillen en toepassingen

Je sluit de module af met het maken van een risico- analyse voorzien van advies

Bijzonderheden

Indien je nog niet werkzaam bent binnen de binnenvaart, zijn er praktijkplekken binnen de branche beschikbaar, zodat jij in staat wordt gesteld om parallel aan deze opleiding de benodigde praktijkkoppeling te maken en tegelijkertijd werkervaring op te doen. 

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Esther Lute nov 2018.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven