Succesvol binnenvaart ondernemer

Programma Succesvol binnenvaart ondernemer

De opleiding is opgebouwd uit zes modules, die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden. 

Onze digitale leeromgeving in combinatie met de zelf aan te schaffen literatuur maakt het mogelijk dat jij op elk moment van de dag kunt studeren. Alle modules zijn namelijk op afstand te volgen via onze digitale leeromgeving. De modules Personeel & Organisatie en Communicatie-, inkoop-, en verkooptechnieken sluit je af  met een klassikale trainingsbijeenkomst.

Opbouw van de opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer

Module 1: Introductiemodule studievaardigheden (verplicht, e-learning)

Module 1: Introductiemodule studievaardigheden (verplicht, e-learning)

Tijdens deze verplichte module krijg jij een goed beeld over wat studeren in het hbo inhoudt. Zo wordt er aandacht geschonken aan de wijze van studeren (afstandsonderwijs verschilt heel sterk van klassikale studeren), de studiebelasting, toetsing, studievaardigheden en de samenhang van de modulen van deze opleiding.

Je leert hoe je een literatuurlijst opstelt en hoe je een goed rapport schrijft met voetnoten en bronvermelding. Er wordt aandacht besteed aan studieplanning en de wijze waarop onderzoek en analyse de leidraad vormt van elke opleiding op hbo-niveau. Ook wordt er uitgelegd wat het niveau van deze opleiding is en waar de plaats ervan is in het Nederlandse onderwijs (NLQ5, propedeuse-niveau). 

Feedback en contactmomenten: per e-mail (korte vragen) of telefonisch op maandagmorgen van 09.00 – 13.00 uur.

Toetsing: er is geen formele eindtoets voor deze module. Wel zijn er opdrachten (vier) die worden beoordeeld en voorzien van feedback. Na elke succesvolle afgeronde opdracht, kun je verder met het volgende deel van de module.

Duur: 1,5 weken

Studiebelasting: ca. 8 uur

Module 2: Communicatie-, inkoop- en verkooptechnieken (blended-learning)

Module 2: Communicatie-, inkoop- en verkooptechnieken (blended-learning)

Deze module is deels op afstand te volgen. De module is online, ondersteund met literatuur. Aan het eind van deze module vindt een klassikale trainingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze module krijg je goed inzicht in de theorie van diverse gesprekstechnieken om je communicatie, inkoop- en verkoopvaardigheden te verbeteren en tevens het onderhandelen succesvoller te laten verlopen. Vervolgens word je tijdens de klassikale bijeenkomst getraind om deze vaardigheden eigen te maken.

Onderwerpen die worden behandeld:

 • de fasen van het onderhandelingsproces en de kenmerken daarvan
 • hoe bereid ik me voor op een onderhandeling en hoe bepaal ik wat mijn doel is?
 • communiceren / onderhandelen vanuit de inhoud en niet vanuit de emotie
 • belangen, argumentatie, oplossingen en concessies
 • hoe beïnvloed ik de machtsbalans tijdens de onderhandelingen?
 • hoe kan ik mijn argumenten op duidelijke en heldere wijze over het voetlicht brengen?
 • omgaan met valkuilen en succesfactoren
 • verkoop en inkoopproces
 • de basisregels van succesvol in- en verkopen in relatie tot communiceren en onderhandelen 

Het theoretische deel van deze module wordt afgesloten met een toets. Na positieve beoordeling word jij uitgenodigd voor de klassikale trainingsbijeenkomst.

Duur: 3,5 weken

Studiebelasting: 17 uur

Module 3: Personeel & organisatie (blended-learning)

Module 3: Personeel & organisatie (blended-learning)

Ook deze module is deels op afstand te volgen. De module is online, ondersteund met literatuur. Aan het eind van de module vindt weer een klassikale trainingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze module krijg jij goed inzicht in de theorie van management, personeel en organisatie en de diverse gesprekstechnieken die hierbij komen kijken. Vervolgens word je tijdens de klassikale bijeenkomst getraind om deze vaardigheden eigen te maken en/of te verbeteren. Onderwerpen die worden behandeld:

 • basisprincipes van organisaties, bedrijven en ondernemingen, hoe herken ik deze en hoe herken ik mijn eigen organisatie?
 • hoe beïnvloeden visie, missie, strategie, structuur en technologie jou en jouw onderneming en hoe dragen deze begrippen bij aan het succesvol opereren van jouw onderneming?
 • principes van goed personeelsmanagement en strategisch personeelsbeleid zoals personeelsplanning
 • instroom-doorstroom en uitstroom in (eigen) organisatie en de binnenvaartbranche
 • waarom zijn veranderingen nodig en hoe kan ik deze in goede banen leiden?
 • welke principes liggen aan verandermanagement ten grondslag?
 • welke leiderschapsstijl zijn erom doelgericht leiding te geven?
 • Wat is het verschil tussen leiderschap en management? Welke stijl hanteer ik zelf?
 • trainen gesprekstechnieken; sollicitatie-, beoordelingsgesprekken en conflicthantering 

Het theoretische deel van deze module wordt afgesloten met een toets. Na een positieve beoordeling word jij uitgenodigd voor de klassikale trainingsbijeenkomst.

Duur: 6 weken

Studiebelasting: 30 uur

Module 4: Bedrijfseconomie (e-learning)

Module 4: Bedrijfseconomie (e-learning)

Deze module is op afstand te volgen. De module is online, ondersteund met literatuur. Je gaat in deze module aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • bedrijfseconomische begrippen zoals onder andere; kosten en kostprijs, opbrengsten en winst, winstbegrippen en ratio’s
 • opstelling van een liquiditeitsbegroting, meer inzicht in jouw eigen financiële situatie
 • het gebruik van financiële modellen (Du Pont Chart)
 • de opstelling en interpretatie van jouw jaarrekening
 • beoordeling van kredietwaardigheid van een bedrijf door o.a. een bank
 • de financiering van jouw organisatie (traditioneel, crowdfunding, kredietunies etc.)
 • de samenhang van risico en opbrengst
 • de freecashflow (vrije kasstroom) en de belangrijkheid hiervan.
 • investeringen en investeringsbeslissingen, berekening terugverdientijd etc. 

Tijdens deze module maak je twee opdrachten die gerelateerd zijn aan jouw eigen organisatie. Deze worden beoordeeld en voorzien van feedback. Heb je vragen of feedback? Stuur dan een email naar jouw docent. Vragen worden op vaste momenten in de week behandeld.

Duur: 10 weken

Studiebelasting: 63 uur

Module 5: Keten en ketenbeheer (e-learning)

Module 5: Keten en ketenbeheer (e-learning)

Deze module is op afstand te volgen. De module is online, ondersteund met literatuur. Tijdens deze module ga je aan de slag met onderwerpen:

 • wat is een (waarde) keten?
 • waarom maak ik daar deel van uit en hoe heb ik invloed op wat er in de keten gebeurd?
 • hoe belangrijk is de keten eigenlijk voor mijn organisatie?
 • waarom is ketensamenwerking zo belangrijk en geef ik dan mijn autonomie als ondernemer niet op?
 • wat drijft de ketensamenwerking en hoe krijg ik daar invloed op?
 • aan welke succesvolle ketensamenwerking kan de binnenvaart een voorbeeld nemen?
 • als één van de succesfactoren in de ketensamenwerking een verbeterde en uitgebreidere klantbenadering is, hoe moet ik dat dan vormgeven en op welke manier kan ik mijn eigen concurrentievoordeel creëren?

Je sluit deze module af met een rapport over de vraag: “Wat levert ketensamenwerking mij als ondernemer op in termen van omzet, vermindering kosten, vergroting opbrengsten en verbetering van de winstgevendheid?” Dit rapport wordt beoordeeld en voorzien van feedback. Heb je vragen of feedback? Stuur dan een email naar jouw docent. Vragen worden op vaste momenten in de week behandeld.

Duur: 4 weken

Studiebelasting: 20 uur

Module 6: Businessplannen en verdienmodellen (e-learning)

Module 6: Businessplannen en verdienmodellen (e-learning)

Deze module is op afstand te volgen. De module is online, ondersteund met literatuur. De aan te schaffen literatuur is Engelstalig. Tijdens deze module ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • wat is een businessmodel en een verdienmodel, wat is het verschil en wat zijn de overeenkomsten?
 • wat is op dit moment de trend in de binnenvaart, welke veranderingen komen er op mij af?
 • hoe schrijf ik een businessmodel en wat moet daar precies in staan?
 • hoe wordt een businessmodel in de financiële wereld beoordeeld en hoe kan ik met die kennis mijn eigen businessplan verbeteren?
 • hoe stel ik een (nieuw) verdienmodel op en hoe kan ik een verdienmodel analyseren en beoordelen? 

Je sluit deze module af met het maken van een businessplan en een verdienmodel van jouw eigen organisatie.

Duur: 6 weken

Studiebelasting: 30 uur

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Esther Lute nov 2018.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Esther Lute
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Esther
T: 06 2111 5501 | 088 466 30 30
E: esther.lute@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven