Leiderschapsontwikkeling en Gespreksleiding

Programma post-hbo Leiderschapsontwikkeling en Gespreksleiding

Wie korte of langere groepsdenkprocessen op gang brengt en begeleidt, heeft baat bij de socratische basisvaardigheden zoals die in deze opleiding worden geoefend. Wij noemen:

 • het structureren, faseren en afronden van de dialoog/het onderzoeksgesprek
 • het bevorderen van betrokkenheid, openheid, zelfonderzoek en samenwerking
 • het nauwkeurig luisteren en het stellen van verschillende soorten vragen op de juiste momenten

Deze vaardigheden zijn in onze ervaring het meest lonend als de leerkracht een socratische houding kiest. Daaronder verstaan wij een kritische houding, waarbij de leerkracht als gespreksleider:

 • zich onthoudt van het aanreiken van inhoudelijke overwegingen
 • open staat voor verrassende vragen en antwoorden van leerlingen/studenten
 • leerlingen/studenten beweegt tot een onderzoekende houding, actieve deelname en het opschorten van hun oordeel

Je leert hoe je leerlingen in staat stelt zicht te krijgen op wat ze werkelijk beweegt en richting te kiezen in hun persoonlijke leer- en ontwikkelproces. Je leert hoe je vrije ruimte (scholè) creëert waarin leerlingen al onderzoekend leren.

Deze opleiding is gericht op jouw beroepspraktijk. Jij gaat de uitdagingen van vandaag en morgen aan met de socratische methode voor filosofisch onderzoek en eeuwenlang beproefde vaardigheden in de vrije kunsten: retorica (overtuigen), dialectica (onderzoeken) en ethiek (het goede leven). De zwaartepunten hierbij zijn:

 1. de socratische dialoog als instrument voor zelfsturing van lerende teams
 2. de kwaliteit van interactie als trigger voor vernieuwing
 3. leiderschapsontwikkeling door waardenonderzoek

De opleiding bestaat uit vijf dagen onderverdeeld in drie modules, waarin je je oefent in het leiden van onderzoeksgesprekken vanuit eigen casuïstiek. Je krijgt diverse soorten kennis aangereikt: kennis van de socratische methode, van de achtergronden van die methode (o.a. Socrates, Plato en Aristoteles) en kennis van enkele fundamentele vragen in de filosofie.

Weet je nog niet zeker of je alle drie de modules wilt volgen? Het is mogelijk om module 1 en/of 2 te volgen en naderhand te bepalen of je kiest voor het vervolg.

Opbouw van de opleiding Leiderschapsontwikkeling en Gespreksleiding

Module 1: (1 dag) Introductie

Module 1:  (1 dag) Introductie

Na een kennismaking en een korte introductie ga je direct aan de slag met praktische oefeningen en verschillende gesprekstechnieken. In een socratische dialoog onderzoek je een betekenisvolle vraag. Na de lunch gaan we in op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap met behulp van socratisch onderzoek en doorlopende reflectie op de eigen werkpraktijk.

We laten zien hoe retorische en dialectische vaardigheden daarin een rol spelen en we gaan in op de betekenis van Aristoteles’ ethiek voor de ontwikkeling van hedendaags leiderschap. Je past deze inzichten direct toe in praktische opdrachten en oefeningen. We sluiten de dag met de vraag hoe jij jouw eigen praktijk kunt verbeteren met de vaardigheden die jij hebt geleerd.

Module 2 (2 dagen) Basis

Module 2 (2 dagen) Basis

In deze module bekwaam je je in het leiden van onderzoeksgesprekken op basis van de socratische methode. Als gespreksleider werk je aan de volgende vaardigheden:

 • het toepassen van je competenties zonder inhoudelijke overwegingen aan te reiken
 • het structureren, faseren en regisseren van het groepsdenkproces
 • het stimuleren van de deelnemers tot welwillend en vrijmoedig denken en spreken
 • het waarderen en inspireren van de deelnemers
 • het initiëren van betrokkenheid en samenwerking
 • het aannemen van een kritische, open en onderzoekende houding

verplaatsing in gedachten, gevoelens en verlangens van anderen

Module 3 (2 dagen) Verdieping

Module 3 (2 dagen) Verdieping

Deze verdiepingsopleiding staat in het teken van virtus: voortreffelijkheid, meesterschap, optimaal functioneren. Enerzijds werk je verder aan persoonlijk leiderschap in de lastigste onderdelen van het socratisch gesprek, inclusief de vloeiende overgang van het ene onderdeel naar het andere. Anderzijds bieden wij je een verrijking van het klassieke socratische gesprek waarmee jij jouw functioneren in de praktijk verder kunt ontwikkelen: we gaan in op enkele aspecten van het kralenspel, door Jos Kessels uitgewerkt in Spelen met ideeën (Boom 2012). Het kralenspel kan een socratisch gesprek aanvullen met specifieke vormen van zelfonderzoek, de inzet van verbeeldingskracht en het verkennen van de grenzen van het denkbare. In een kralenspel onderzoeken de deelnemers een kwestie, op zoek naar een idee. Een idee is een inzicht in wat juiste doelen of waarden zijn, wat de ‘vorm’ of sleutel is die de kwestie voor jou tot een samenhangend, zinvol geheel maakt. Een idee doet recht aan de feiten en biedt zowel begrenzingen als overzicht en een duidelijk handelingsperspectief. Een idee is te zien als het juiste evenwicht tussen een te veel en een te weinig, waarin meeklinkt wat het principe van virtus inhoudt. Het spelen van een volledige eidoskoop bestaat uit een onderzoek van 10 vragen op 4 niveaus: de feiten, de persoon, de polen en het idee.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Ruiter_JE.JPG

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Jan Ewout Ruiter
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Jan Ewout
T: 06 5020 7591 
E: jer@lerenfilosoferen.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven