Passend Onderwijs en Zorgverbreding

laden

Het uitgangspunt van passend onderwijs is de verantwoordelijkheid van basisscholen en schoolbesturen om voor iedere leerling onderwijsaanbod te realiseren dat aansluit op de behoeften van het kind. Wil jij als leerkracht basisonderwijs hieraan een professionele bijdrage leveren? Wij bieden jou erkende post-hbo opleidingen en cursussen rondom thema's als gedrag, communicatie, kindercoaching, interne begeleiding en remedial teaching (IB/RT). Bekijk hieronder het opleidingsaanbod.

Post-hbo opleidingen Passend Onderwijs en Zorgverbreding

Bouwstenen

Basiscommunicatie in het onderwijs, post-hbo

Kernopleidingen

Gedragspecialist, post-hbo
Intern Begeleider- Remedial Teacher, post-hbo
Specialisatie Jonge Kind, post-hbo
Kindercoach in het onderwijs, post-hbo

Werkveldgerelateerde opleidingen 

Omgaan met autisme 
Eerste hulp bij radicalisering, post-hbo
Implementatie en begeleiding
Schoolmaatschappelijk werk, basis, post-hbo
Schoolmaatschappelijk werk, verdieping, post-hbo
Speltherapie, post-hbo
Van Startbekwaam naar Basisbekwaam, post-hbo 

Incompany en Maatwerk

Mocht je een andere kennisvraag hebben, of vraagt jouw organisatie om een andere benadering dan ons reguliere opleidingsaanbod, dan kunnen wij je ook een incompanytraject en/of maatwerkprogramma aanbieden. Bekijk de mogelijkheden