Passend Onderwijs en Zorgverbreding

laden

Bouwstenen

Basiscommunicatie in het onderwijs, post-hbo
Sociaal emotionele problemen, post-hbo
Hoogbegaafdheid realiseren, post-hbo

Opleidingen

Gedragspecialist, post-hbo
Intern Begeleider- Remedial Teacher, post-hbo
Specialisatie Jonge Kind, post-hbo
Kindercoach in het onderwijs, post-hbo

Overige opleidingen 

Omgaan met autisme 
Eerste hulp bij radicalisering, post-hbo
Implementatie en begeleiding
Schoolmaatschappelijk werk, basis, post-hbo
Schoolmaatschappelijk werk, verdieping, post-hbo
Speltherapie, post-hbo
Van Startbekwaam naar Basisbekwaam, post-hbo 

Inspiratie voor maatwerkprogramma's

Jongens in mijn klas, post-hbo
NLP als leerkracht, post-hbo
NLP, Kinderen en hun gebruiksaanwijzing, post-hbo
Verdiepingscursus NLP, post-hbo
Aandacht voor kleuters
Specialisatie Oudere kind
Kids' Skills, post-hbo
Opbrengstgericht werken, post-hbo
Oplossingsgericht werken in de klas, post-hbo
Gesprekken met ouders van jonge kinderen, post-hbo
Taal om te doen, post-hbo
Strategisch lezen en spellen - Diagnostiek en hulpverlening, post-hbo
Strategisch lezen en spellen - Overgangsproblematiek groep 2 naar groep 3, post-hbo
Sociaal communiceren - taalstoringen, post-hbo
Spel, drama en positief gedrag
Rekenen, dat kun je leren, post-hbo
Kindertekeningen lezen, post-hbo
WoordensPuRT2 - woordenschatonderwijs aan beginners, post-hbo
Diversiteit in de klas, post-hbo
Grip op de groep!, post-hbo

Maatwerk/Incompany

Mocht u een andere kennisvraag hebben, of vraagt uw organisatie om een andere benadering dan ons reguliere aanbod, dan kunnen wij u ook een scholingsprogramma op maat aanbieden. Meer informatie