Passend Onderwijs en Zorgverbreding

laden

Bouwstenen

Basiscommunicatie in het onderwijs, post-hbo
Sociaal emotionele problemen, post-hbo
Hoogbegaafdheid realiseren, post-hbo

Opleidingen

Gedragspecialist, post-hbo
Intern Begeleider- Remedial Teacher, post-hbo
Specialisatie Jonge Kind, post-hbo
Kindercoach in het onderwijs, post-hbo

Overige opleidingen 

Omgaan met autisme 
Eerste hulp bij radicalisering, post-hbo
Implementatie en begeleiding
Schoolmaatschappelijk werk, basis, post-hbo
Schoolmaatschappelijk werk, verdieping, post-hbo
Speltherapie, post-hbo
Van Startbekwaam naar Basisbekwaam, post-hbo 

Inspiratie voor maatwerkprogramma's

Jongens in mijn klas, post-hbo
NLP als leerkracht, post-hbo
NLP, Kinderen en hun gebruiksaanwijzing, post-hbo
Verdiepingscursus NLP, post-hbo
Aandacht voor kleuters
Specialisatie Oudere kind
Kids' Skills, post-hbo
Opbrengstgericht werken, post-hbo
Oplossingsgericht werken in de klas, post-hbo
Gesprekken met ouders van jonge kinderen, post-hbo
Taal om te doen, post-hbo
Strategisch lezen en spellen - Diagnostiek en hulpverlening, post-hbo
Strategisch lezen en spellen - Overgangsproblematiek groep 2 naar groep 3, post-hbo
Sociaal communiceren - taalstoringen, post-hbo
Spel, drama en positief gedrag
Rekenen, dat kun je leren, post-hbo
Kindertekeningen lezen, post-hbo
WoordensPuRT2 - woordenschatonderwijs aan beginners, post-hbo
Diversiteit in de klas, post-hbo
Grip op de groep!, post-hbo

Maatwerk/Incompany

Mocht je een andere kennisvraag hebben, of vraagt jouw organisatie om een andere benadering dan ons reguliere aanbod, dan kunnen wij je ook een scholingsprogramma op maat aanbieden. Meer informatie