Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs

laden

Post-hbo Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs: vol van lezen!

Kinderboeken zorgen voor leesplezier. Leesplezier is de voorwaarde voor leesbeleving en leesinteresse. In de post-hbo opleiding Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs wordt lezen gezien als een totaalbeleving die meer is en meer vraagt dan een technische benadering. Je leert kinderboeken te gebruiken om samenhang aan te brengen in een breed scala aan onderwerpen uit het curriculum van de basisschool. Als specialist jeugdliteratuur basisonderwijs kun je beoordelen hoe er vanuit een boek functioneel en effectief aansluiting kan worden gemaakt bij leerinhouden en vaardigheden in het basisonderwijs.

Programma

De opleiding Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs bestaat uit 10 bijeenkomsten van 3 uur en een slotbijeenkomst waarin het meesterstuk gepresenteerd wordt. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid met een aantal specifieke opdrachten. Daarnaast ga je na een bijeenkomst regelmatig aan de slag met verdiepings- en toepassingsopdrachten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Bijeenkomst 1: Lezen, basis van onderwijs, visie op lezen en leesbevordering
 • Bijeenkomst 2: de kracht van literatuur, leesbevordering en literatuureducatie
 • Bijeenkomst 3: spreken is zilver, lezen is goud, over leesbevordering en taalverwerving
 • Bijeenkomst 4: jeugdliteratuur als bron en spiegel, van lezen naar (creatief) schrijven
 • Bijeenkomst 5: letters komen tot leven, leesbeleving en technisch leren lezen
 • Bijeenkomst 6: Lezen, leren en presenteren – leesbeleving en begrijpend/studerend lezen
 • Bijeenkomst 7: de wereld gaat voor je open, fictie en verhalende non-fictie in relatie tot zaakvakken
 • Bijeenkomst 8: er gaan andere werelden voor je open, fictie in relatie tot kunst- en cultuureducatie
 • Bijeenkomst 9: klaar voor de toekomst, leesbeleving in het perspectief van de ‘21st century skills’
 • Bijeenkomst 10: werk aan de winkel, jeugdliteratuur (beter) implementeren op school- en klasniveau
 • Bijeenkomst 11: meesterlijk werk, presentatie van het meesterstuk

Resultaat opleiding Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs

Na het volgen van de opleiding heb je jezelf ontwikkeld tot specialist jeugdliteratuur voor het basisonderwijs.  Je ontvangt een post-hbo certificaat Specialist jeugdliteratuur basisonderwijs van Inholland Academy op het moment dat je aan de volgende voorwaarden hebt voldaan:

 • minimaal 80% aanwezig (je krijgt bij afwezigheid een vervangende opdracht)
 • persoonlijk portfolio, en afhankelijk van de mate waarin opdrachten, werkbladen en persoonlijke reflecties zijn verwerkt
 • het meesterstuk, aan de hand van een boek wordt de vertaling gemaakt naar de eigen praktijk (praktische uitwerking) waarbij zoveel mogelijk inzichten gekop-  peld worden vanuit de opleiding
 • presentatie (kernachtig en pakkend) van het meesterstuk met daarin de verkregen inzichten en de uitwerking

Toelating

Je bent actief als leesconsulent bij een bibliotheek of als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs. Om toegelaten te worden tot deze opleiding dien je te beschikken over een pabo-diploma of een afgeronde bibliothecaresse-opleiding. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over basiskennis ten aanzien van het basisonderwijs en het leesonderwijs in het bijzonder. Globale kennis van de inhouden uit de  cursus ‘Open Boek, opleiding leescoördinator’, zoals opgenomen in ‘Open Boek - handboek leesbevordering’, wordt als bekend verondersteld. 

Start

Alkmaar: woensdag 12 september 2018 van 14:30 - 17:30 uur

 

Dordrecht: woensdag 26 september 2018 van 15:00 - 18:00 uur

Duur

10 bijeenkomsten van 3 uur op de woensdagmiddag en 1 bijeenkomst van 4 uur voor de presentatie van het meesterstuk

Investering

€ 1.500 (incl. studiemap en boekenpakket van ca. 20 kinderboeken)
NB: Uw scholingskosten fiscaal aftrekbaar? Lees verder!

Studiebelasting

104 uur

Type

opleiding

Niveau

post-hbo

Waardepapier

certificaat Inholland Academy

Download brochure

Inschrijven

Opleidingenoverzicht