Vol van Lezen, Specialist jeugdliteratuur in het PO