Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Programma post-hbo Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)

De opleiding bestaat uit drie blended modulen en vier e-learningmodulen (met soms een fysieke kick-off of toets) . De drie blended modulen:

  • De jeugd- en gezinsprofessional: de kritisch- reflectieve professional
  • Complexe opvoedsituaties: de richtlijnen Jeugdhulp
  • Drang en dwang

zijn een verplicht onderdeel voor alle deelnemers. Welke modulen daarnaast voor jou relevant zijn om te volgen voor registratie bij SKJ is afhankelijk van (aantoonbare) werk- en opleidingservaring

Opbouw van de opleiding Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Module 1: De jeugd- en gezinsprofessional: de kritisch-reflectieve professional (blended, 2 EC)

Module 1: De jeugd- en gezinsprofessional: de kritisch-reflectieve professional (blended, 2 EC)

Deze module start aan het begin van het nascholingstraject en wordt afgerond aan het einde van de nascholing. Je toont door middel van een portfolio-assessment aan dat je je hebt geprofessionaliseerd tot een startbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Voor deze module wordt geen vrijstelling verleend.

Module 2: Complexe opvoedsituaties: de richtlijnen Jeugdhulp (blended, 5 EC)

Module 2: Complexe opvoedsituaties: de richtlijnen Jeugdhulp (blended, 5 EC)

Beroepscontext: jeugdhulp en jeugdbescherming

In deze module doe je relevante en actuele kennis op over effectief werken in de jeugdhulp. Je verdiept je in orthopedagogiek, ontwikkelingspsychopathologie en gezinspedagogiek aan de hand van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Je toont door middel van een kennistoets aan over voldoende kennis te beschikken over onder meer hechting, gedragsproblemen, ADHD, ASS, middelengebruik, de gevolgen voor kinderen van complexe echtscheidingen en/ of opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek of een licht verstandelijke beperking.

Voor deze module wordt geen vrijstelling verleend.

Module 3: Dwang en drang (blended, 8 EC)

Module 3: Dwang en drang (blended, 8 EC)

Beroepscontext: jeugdhulp en jeugdbescherming

In deze module verdiep je je in het werken in opvoedsituaties waarin sprake is van drang en dwang. De ontwikkeling en de veiligheid van het kind/ de jeugdige staat onder druk. Er kan sprake zijn van huiselijk geweld. Ingrijpen is noodzakelijk. De jeugd- en gezinsprofessional dient een positie in te nemen en om te gaan met verschillen in opvattingen over wat nodig en gewenst is, met tegenstrijdige belangen en met verschil in waarden. De professionele standaarden, de richtlijnen en de beroepscode, vormen de basis voor het handelen in deze situaties.

Voor deze module wordt geen vrijstelling verleend.

Module 4: Jeugddomein – actuele stand van zaken (e-learning, 6 EC)

Module 4: Jeugddomein – actuele stand van zaken (e-learning, 6 EC)

Beroepscontext: alle beroepscontexten jeugddomein

In deze module doe je relevante en actuele kennis van de juridische en beleidsaspecten die de kaders van het jeugddomein vormen. De wettelijke kaders staan tijdens deze module op de voorgrond. Je toont aan door een kennistoets over voldoende kennis te beschikken van onder meer het kinderrechten verdrag,  personen- en familierecht, het jeugdstrafrecht en de jeugdwet.

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling voor deze module dient de hbo- of post-hbo-opleiding niet langer dan vijf jaar geleden te zijn afgerond.

Module 5: Allemaal opvoeders – pedagogische civil society (blended, 9 EC)

Module 5: Allemaal opvoeders – pedagogische civil society (blended, 9 EC)

Beroepscontext: ontplooiing en ontwikkeling

Je werkt in de praktijk aan een advies voor de aanpak van een actueel en relevant sociaal-maatschappelijk opvoedvraagstuk dat speelt voor een groep kinderen/ jongeren met wie je tijdens je beroepsuitoefening in aanraking komt. Je toont door het schrijven van een advies aan dat problemen van groepen kinderen/ jongeren kunt plaatsen in de maatschappelijke context van opgroeien en opvoeden en dat je vanuit je rol als sociaal werker jeugd binnen de geldende juridische, beleids- en maatschappelijke kaders samen met de betrokkenen tot verbetervoorstellen kunt komen.

Module 6: In contact met kinderen en jongeren (blended, 6 EC)

Module 6: In contact met kinderen en jongeren (blended, 6 EC)

Beroepscontext: preventie, jeugdhulp en jeugdbescherming

Als sociaal werker Jeugd kun je contact leggen met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden. Vanuit kennis over de ontwikkelingsfase van het kind en kennis over de leefwereld van kinderen (school, vrije tijd, social media) laat je zien dat je kunt aansluiten bij de leefwereld van een kind/ jongere en oplossingsgericht een gesprek kunt voeren. Je toont door een video- of geluidsfragment van een kindgesprek en een schriftelijke onderbouwing en reflectie aan dat je in de praktijk contact kunt leggen en behouden met een kind/ jongere.

Module 7: Preventie: Opvoedvragen (e-learning, 9 EC)

Module 7: Preventie: Opvoedvragen (e-learning, 9 EC)

Beroepscontext: preventie

Je geeft in de praktijk vorm aan een traject opvoedingsondersteuning met ouders naar aanleiding van een opvoedvraag van ouders. Het gaat hier om een opvoedvraag waarbij volgens de piramide van opvoedingsondersteuning individuele gespreksvoering met ouders de beste aanpak is (Van Dijk en Prinsen, 2008). Je handelt methodisch op basis van theorieën over jeugd en opvoeden, ouderschap, richtlijnen vanuit de jeugdgezondheidszorg en visie/ filosofie over opgroeien en opvoeden mee. Je toont door een video- of geluidsfragment en een schriftelijke onderbouwing en reflectie aan dat je in de praktijk een traject opvoedingsondersteuning kunt uitvoeren.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Monica Teunis hoge resolutie.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Monica Teunis
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Monica
T: 06 1527 9284 | 088 466 30 30
E: monica.teunis@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven