Praktijkprogramma Jeugd- en gezinsprofessional

Post-hbo Praktijkprogramma Jeugd- en gezinsprofessional

Deze opleiding is bedoeld voor degene die vanuit het SKJ toestemming heeft om (alleen) een geaccrediteerd praktijkprogramma te volgen. Het praktijkprogramma is een combinatie van werken en leren. De beroepspraktijk vormt de basis en de trainingen hebben als doel je verder in jouw  ontwikkeling te ondersteunen.  

Training Professionele standaarden

De verplichte training Professionele standaarden (basis en verdiepend) maakt onderdeel uit van het praktijkprogramma.

Je maakt tijdens deze training kennis met de professionele standaarden (beroepscode en richtlijnen) en het tuchtrecht. Je leert deze toepassen in complexe situaties. Je analyseert een morele vraag naar aanleiding van een complexe casus met behulp van een ethisch stappenplan. Je komt na een onderbouwde afweging, waarin je gebruikt maakt van de professionele standaarden, het tuchtrecht en je discretionaire ruimte, tot een antwoord op deze morele vraag in de vorm van een handelingsalternatief dat recht doet aan het kind, het gezin en de overige betrokkenen. 

Training Methodiek en vaardigheden

Tijdens de trainingsbijeenkomsten Methodiek en vaardigheden maak je je actuele en relevante methodieken van de jeugdhulp eigen. Vooraf aan de training formuleer je leerdoelen gericht op methodische scholing en meerzijdige partijdigheid. Deze vormen de leidraad voor de invulling van de training.

Meerzijdige (ookwel: meervoudige) partijdigheid is hierbij een kernbegrip afkomstig uit de contextuele systeembenadering. De contextuele benadering vormt samen met de oplossingsgerichte benadering een vast onderdeel van de training. Daarnaast is de invulling op basis van eigen leervragen en zelf ingebrachte praktijkvoorbeelden.

Werkplekbegeleiding

Belangrijk onderdeel van dit programma vormt de werkbegeleiding. Deze is verplicht en wordt in principe vanuit de werkgever of werk(ervarings)plek aangeboden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan dit apart bij ons worden ingekocht.

De werkbegeleider moet een geregistreerd Jeugd- en gezinsprofessional zijn. Er vindt minimaal tweewekelijks overleg plaats tussen de jeugd- en gezinsprofessional in spé en de werkbegeleider. Naast de regulieer begeleiding zoals casuïstiekbespreking, is het van belang, dat de begeleider ook de deelnemer met raad en daad bijstaat met betrekking tot in de praktijk brengen van geleerde methodieken en vaardigheden. De werkbegeleider accordeert het leerverslag voor de deelnemer het uploadt in Mijn SKJ.

Leerverslag

Ter afronding van het praktijkprogramma (de scholing en de werkbegeleiding) schrijft de deelnemer een leerverslag, dat wordt beoordeeld door de werkbegeleider, de school en het SKJ. Indien alle partijen akkoord zijn, kan de registratie worden aangevraagd.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Monica Teunis hoge resolutie.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Monica Teunis
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Monica
T: 06 1527 9284 | 088 466 30 30
E: monica.teunis@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven