Praktijkprogramma Jeugd- en gezinsprofessional

Toelating Praktijkprogramma Jeugd- en gezinsprofessional post-hbo

Het geaccrediteerde praktijkprogramma is bedoeld voor:

  • afgestudeerden met een HSS (Hogere Sociale Studies) of HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs) diploma, zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, niet ouder dan vijf jaar en met een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring)
  • afgestudeerden met een HSS (Hogere Sociale Studies) of HSAO (Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs) diploma, zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker/profiel jeugd, ouder dan vijf jaar en met minimaal 1 jaar relevante en recente werkervaring in het jeugddomein (niet langer dan 3 jaar geleden), en met een baan waarvoor een geregistreerd professional moet worden ingezet (aan te tonen door een werkgeversverklaring), zie ook de website van SKJ

Naast een relevant diploma is een geschikte werkplek ook een vereiste om toegelaten te worden tot het praktijkprogramma. De volgende praktijkplekken zijn zonder meer geschikt om praktijkervaring op te doen:

  • aanbieder van gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdzorg plus
  • gecertificeerde instellingen jeugdbescherming/jeugdreclassering
  • Veilig Thuis
  • justitiële organisaties: justitiële jeugdinrichtingen, Stichting Halt, Stichting Nidos 
  • Raad voor de Kinderbescherming 
  • jeugd- en gezinsprofessional binnen (sociaal) wijkteam 

Voor de overige praktijkplekken geldt dat de deelnemer aantoont dat hij/zij werkzaamheden verricht die volgens het kwaliteitskader jeugd door een hbo-professional dienen te worden uitgevoerd door een geregistreerde professional.

Je kunt het praktijkprogramma alleen volgen op aanwijzing van het SKJ. De procedure is als volgt: Je doet een verzoek tot registratie via het SKJ. De reactie van het SKJ is een aanwijzing dat er eerst een geaccrediteerd praktijkprogramma dient te worden gevolgd. Met deze aanwijzing kun je je aanmelden voor het praktijkprogramma.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven