Ethiek in het sociaal werk

Docent Fons Klaase

De opleiding Ethiek in het sociaal werk wordt verzorgd door Fons Klaase. Hij heeft jarenlang als docent gewerkt in het HBO-Social Work en is gespecialiseerd in de ethiek, filosofie en normatieve professionalisering van het sociaal werk. Over de beroepsethiek van het maatschappelijk werk heeft hij een boek geschreven: Klaase, F. (2015). Beroepsethiek voor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Daarnaast is hij gepromoveerd op een sociaal-filosofisch onderzoek naar het sociaal werk: Klaase, F. (2017). Professionele moed in het sociaal werk. Over sociale rechtvaardigheid, agogisch vakmanschap & het parrèsiastisch êthos. Delft: Uitgeverij Eburon. PDF-versie is hier te vinden. De opleiding Ethiek in het sociaal werk komt voort uit dit promotieonderzoek.

Over dit onderwerp schrijft hij artikelen voor verschillende tijdschriften. Zie bijvoorbeeld in het oktobernummer van Vakblad Sociaal Werk zijn artikel Moreel beraad in het licht van sociale rechtvaardigheid. Een socratisch-parrèsiastische werkwijze’  Lees hier het artikelIn december 2017 verscheen zijn artikel Goed sociaal werk vereist een kritische benadering van wetenschap in het digitale tijdschrift Sociale Vraagstukken. Recent (begin 2021) is zijn nieuwste boek uitgekomen: Klaase, F. (2021). Wat staat er op het spel? Sociale ethiek voor zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Terug naar In het kort

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven