Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (tweejarig)

Programma post-hbo POH 2jr

De opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk is opgebouwd uit twee cursusjaren:

Jaar 1 (20 cursusdagen van 6 uur)

Studiebelasting: 6-8 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie en stageopdrachten): 340 uur

Jaar 2 (28 cursusdagen van 6 uur)

Studiebelasting: 10-12 uur per week
Totale studielast (cursusdagen, zelfstudie, stageopdrachten): 476 uur
Dit programma bestaat (net als jaar 1) uit vijf modulen. Vier daarvan volgen elkaar op, module 10 (intervisietraining en stagebegeleiding) loopt als een rode draad door het programma.

Opbouw van de opleiding Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk (tweejarig)

Module 1 De chronisch zieke patiënt in de huisartsenpraktijk

Module 1: De chronisch zieke patiënt in de huisartsenpraktijk

In deze module doe je basiskennis op over diabetes mellitus type 2, astma/COPD en enkele hart- en vaataandoeningen. Het accent ligt op anatomie, fysiologie en pathologie. Ook leer je over medicatie in de behandeling van deze aandoeningen en begrippen uit de farmacologie. Ten slotte leer je hoe een spreekuur met een patiënt met bovengenoemde aandoening eruitziet.

Module 2: Op weg naar praktijkondersteuning

Module 2: Op weg naar praktijkondersteuning

In deze module gaan we in op het beroepsmatig handelen op hbo-niveau van de praktijkondersteuner. Je oefent vaardigheden als observeren en luisteren, gespreksvoering en effectieve communicatie. Ook wordt in deze module aandacht besteed aan ontwikkelingen in de huisartsenzorg.

Module 3: Voorlichting en educatie in de huisartsenpraktijk

Module 3: Voorlichting en educatie in de huisartsenpraktijk

In deze module verken je het terrein van (gezondheids)voorlichting en educatie. Hoe kun je gezond gedrag op een planmatige manier bevorderen en zo ziekte voorkomen of schade beperken? Je leert  waarom mensen zich gezond of ongezond gedragen. Ook krijg je methodieken en vaardigheden aangereikt om het gedrag van patiënten positief te beïnvloeden

Module 4: De huisartsenpraktijk en samenwerking

Module 4: De huisartsenpraktijk en samenwerking

Wat houdt de huisartsenzorg in, wie werken er en hoe wordt samengewerkt? Deze module gaat over multidisciplinair samenwerken, een professionele houding, de overdracht van informatie en registratie. Ook gaat de module in op kwaliteitszorg binnen de huisartsenpraktijk. Als praktijkondersteuner heb je een andere rol dan als doktersassistente. Aan de hand van oefeningen maak je je deze rol eigen

Module 5: Individueel leren

Module 5: Individueel leren

Een zorgverlener moet goed kunnen reflecteren op het eigen handelen. In deze module staat jouw leerproces centraal. Wat zijn jouw kwaliteiten en valkuilen? Waar kun jij je nog in ontwikkelen? Een hulpmiddel bij het leren is reflectie. Je blikt dan bewust terug op een activiteit. Dat geeft inzicht in jouw professionele ontwikkeling. In deze module ontdek je wat jij nog wilt leren en hoe jij dat het beste doet. Je zoekt bijvoorbeeld informatie op internet, schrijft stukken of doet nieuwe kennis en vaardigheden op.

Module 6: De praktijkondersteuner als professional

Module 6: De praktijkondersteuner als professional

Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 7: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Module 7: De patiënt met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk

Mensen met diabetes mellitus type 2 kunnen door zelfmanagement beter leren omgaan met hun ziekte en zo complicaties op korte en lange termijn voorkomen. Jij brengt ze de kennis en vaardigheden bij over behandeling, zelfcontrole, observatie en zelfregulatie. Na afloop van de module:

  • weet jij hoe je een spreekuur opzet voor deze patiënten en hoe je de driemaandelijkse controle uitvoert
  • ben je op de hoogte van voedingsrichtlijnen, leefstijlveranderingen en voetverzorging
  • ken jij de voor- en nadelen van groepsvoorlichting en individuele voorlichting
  • kun jij patiënten leren omgaan met bijzondere situaties zoals co-morbiditeit, alarmsymptomen of op reis gaan
  • kun jij patiënten instellen en begeleiden bij medicatiegebruik
  • kun jij een consult voeren met een patiënt met diabetes mellitus type 2

De NHG-standaard diabetes mellitus type 2 is het uitgangspunt van deze module.

Module 8: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

Module 8: De patiënt met (risico op) hart- en vaatziekten in de huisartsenpraktijk

De rol van de praktijkondersteuner in de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten verschilt per huisartsenpraktijk. In deze module komen de belangrijkste NHG-standaarden met betrekking tot (het voorkomen van) hart- en vaatziekten aan de orde. Denk aan cardiovasculair risicomanagement, hypertensie, cholesterol, hartfalen, angina pectoris en perifeer arterieel vaatlijden. Je doet basiskennis op over de aandoening, risicoprofielen en behandeling. Na afloop van de module kun jij patiënten begeleiden bij leefstijlveranderingen en medicijngebruik. Ook weet jij hoe je een spreekuur opzet.

Module 9: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

Module 9: De patiënt met astma/COPD in de huisartsenpraktijk

In deze module staat de patiënt met astma of COPD centraal. Als praktijkondersteuner heb jij taken op het terrein van ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en begeleiding. Je maakt kennis met onderzoeksmethoden, zoals spirometrie. Ook leer je hoe je patiënten selecteert, hoe je een spreekuur opzet en een consult houdt. Onderwerpen als therapietrouw, juist medicatiegebruik, zelfmanagement, stoppen met roken en conditiebehoud komen voorbij. In deze module zijn de NHG-standaarden astma en COPD het uitgangspunt.

Module 10: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Module 10: Intervisietraining en leren van en in de praktijk

Werken in de zorg vraagt om een kritische en innovatieve houding, gericht op betere kwaliteit van zorg. Ook als praktijkondersteuner is het belangrijk dat je wilt blijven leren en verbeteren. Intervisie helpt daarbij. Bij intervisie krijg je met jouw medestudenten een werksituatie voorgelegd. Samen denk je na over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen, eigen gedrag en gewenst gedrag.

Stage en praktijkopdrachten

Stage en praktijkopdrachten

In het tweede jaar volg je een stage van minimaal 8 uur per week, gedurende het hele jaar. De stage start tijdens de eerste module. Je voert werkzaamheden uit op basis van een stagewerkplan. Dit plan stel je op in overleg met jouw stagebegeleider. Jouw stageplaats is meestal de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent als doktersassistente of als praktijkondersteuner. Een andere stageplaats op basis van een stageovereenkomst is ook mogelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats. Naast de stage voer je een geïntegreerde praktijkopdracht uit.

De opleiding gaat uit van de meest actuele NHG-standaarden.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Jolanda Dekker.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Jolanda Dekker
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Jolanda
T: 06 1187 8719 | 088 466 30 30
E:  jolanda.dekker@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven