Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Programma beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

De opleiding bestaat uit drie modulen van elk 15 EC: pedagogische civil society, preventie en jeugdhulp/jeugdbescherming.

De drie modules worden als blended learning variant aangeboden.

Opbouw van de opleiding Jeugd- en gezinsprofessional (nascholing SKJ)

Module 1: Pedagogische civil society (PCS). Beroepscontext: ondersteuning/ ontplooiing

Module 1: Pedagogische civil society (PCS). Beroepscontext: ondersteuning/ ontplooiing (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

In een sterke sociale opgroei- en opvoedomgeving waarin wij allemaal opvoeders (ouders, school, buurt en professionals) zijn, worden signalen over de ontwikkeling en veiligheid van kinderen eerder opgemerkt en opgepakt. In deze module leer je herkennen wat er speelt binnen het jeugddomein en de pedagogische civil society. Je ontdekt wat je als jeugd- en gezinsprofessional kunt doen om de omgeving waarin de jeugdige opgroeit te versterken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Pedagogische visies
 • Rechten van het kind (IVRK
 • (Pedagogische) civil society
 • Gemeentelijk jeugdbeleid
 • Recht en wet
 • Kinderbeschermingsmaatregelen

Module 2: Preventie

Module 2: Preventie (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

Als jeugd- en gezinsprofessional ondersteun je ouders/verzorgers bij alledaagse en minder alledaagse opvoedvragen. Daarbij wil je natuurlijk voorkomen dat opvoedvragen uitgroeien tot opvoedproblemen. In deze module leer je over opvoeden, opgroeien en het bieden van ondersteuning aan opvoeders. Je leert opvoedsituaties inschatten met oog voor veiligheid. Ook neem je deel aan de training aanpak kindermishandling waarin je leert werken met de meldcode. Je gaat dieper in op hoe je vermoedens van kindermishandeling signaleert en bespreekbaar maakt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Communiceren met peuters, kleuters, kinderen, pubers, adolescenten
 • Cliëntgestuurd werken met jeugdigen
 • Effectieve jeugdinterventies (NJi)
 • Richtlijnen Jeugdhulp
 • Ontwikkelingspsychologie/ Ontwikkelingspsychopathologie/ (Ortho)pedagogiek
 • Werken in gedwongen jeugdkader
 • Opvoed- en interventiedilemma’s
 • Professionalisering, beroepscode en tuchtrecht Jeugd- en Gezinsprofessional
 • Registratie en deskundigheidsbevordering 

Module 3: Jeugdhulp/Jeugdbescherming

Module 3: Jeugdhulp/Jeugdbescherming (4 lesdagen op locatie, 3 lesdagen online)

Sommige kinderen groeien op in complexe opvoedsituaties. In deze module doe je kennis op over kind- en gezinsfactoren die de situatie moeilijk maken. Denk aan gedragsproblemen en -stoornissen en patronen en dynamieken binnen het gezin. Je leert effectief communiceren met jeugdigen, ouders en andere betrokkenen. Wanneer pak je de regie over en wanneer maak je een andere professionele afweging? Ook leer je het juridisch kader waarbinnen de hulp plaatsvindt, inclusief professionele standaarden en richtlijnen, beter kennen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Communiceren met peuters, kleuters, kinderen, pubers, adolescenten
 • Cliëntgestuurd werken met jeugdigen
 • Effectieve jeugdinterventies (NJi)
 • Richtlijnen Jeugdhulp
 • Ontwikkelingspsychologie/ Ontwikkelingspsychopathologie/ (Ortho)pedagogiek
 • Werken in gedwongen jeugdkader
 • Opvoed- en interventiedilemma’s
 • Professionalisering, beroepscode en tuchtrecht Jeugd- en Gezinsprofessional
 • Registratie en deskundigheidsbevordering           

De drie modules worden op termijn ook als blended learning variant aangeboden.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Monica Teunis
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Monica
T: 06 1527 9284 | 088 466 30 30
E: monica.teunis@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven