Speltherapie

Programma post-hbo Speltherapie

De opleiding Speltherapie duurt twee jaar en bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten.

Opbouw van de opleiding Speltherapie

Eerste jaar

Eerste jaar

In het eerste jaar wordt de theorie behandeld en train je therapeutische vaardigheden. Elk blok sluit je af met een (schriftelijke) toets. Daarnaast vindt op drie vrijdagen intervisie plaats. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten staan de eigen spelontwikkeling, de plaats in het eigen gezin en overdracht en tegenoverdracht centraal. Ook is er tijdens deze dagen aandacht voor lichaamstaal en non- verbale communicatie. Aan het einde van het eerste jaar is er een overgangsgesprek. Bij een positieve beoordeling kun je door naar het tweede jaar.

Tweede jaar

Tweede jaar

Het tweede jaar staat grotendeels in het teken van praktijk en verdieping. Je loopt het hele jaar minimaal één dagdeel per week stage en behandelt dan twee kinderen met behulp van speltherapie. Na de eerste tien sessies met het eerste kind en de eerste tussenevaluatie, begin je met een tweede kind. De stage wordt begeleid vanuit de werkplek en vanuit school krijg je supervisie. Om de opleiding af te ronden, schrijf je een informatief of essayistisch artikel over een zelfgekozen thema. Dit artikel is bedoeld voor vakgenoten en bewijst dat je zonder veel hulp een onderwerp systematisch kan benaderen.

Client-centered benadering

Client-centered benadering

De opleiding Speltherapie gaat uit van de client-centered benadering volgens Carl R. Rogers. In deze benadering ‘volgt’ de speltherapeut het kind en stelt zich non-directief op. Deze ‘volgende’ basishouding vormt al een therapeutische interventie. Het kind voelt zich begrepen en gesteund in zijn zelfvertrouwen zodat het steeds meer durft te exploreren in ruimte en materiaal, maar ook in de therapeutische relatie. Binnen de therapeutische relatie kan het kind zijn gevoelens, ervaringen en problemen onderzoeken en kun jij als therapeut het kind ondersteunen zelf oplossingen voor die problemen te vinden.

Onderwerpen

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen in het eerste jaar en in het eerste blok van het tweede jaar aan bod:

Speltherapie en spelontwikkeling

 • cognitieve en motorische ontwikkeling
 • emotionele en sociale ontwikkeling 
 • spelontwikkeling 
 • morele en motivationele ontwikkeling 
 • orthopedagogische visies 
 • kind en gezin 
 • speltherapie & spelbegeleiding 
 • ontwikkelingsproblemen en -stoornissen
 • taal en zintuiglijke ontwikkeling

Therapeutische stromingen

 • geschiedenis, ontwikkeling en uitgangspunten 
 • client-centered therapie 
 • beeldcommunicatie en gedragstherapie 
 • systeemtherapie/contextuele therapie 
 • psychodynamische therapie 

Spelobservatie en speldiagnostiek 

Trainen van therapeutische vaardigheden

 • therapeutische non-directieve (cliëntgerichte) attitude 
 • aandacht geven, luisteren en reflecteren 
 • het scheppen van een veilig klimaat 
 • de therapeutische relatie 
 • spelvormen en het hanteren ervan in de client-centered speltherapie

Ontwikkelingspsychopathologie

 • classificatiesystemen, klinische beelden van ontwikkelingsstoornissen, etiologie, prognose en behandeling
 • problemen waarvoor speltherapie een geschikte behandeling is

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Greke Delsing aug 2018.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Greke Delsing
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Greke
T: 06 1527 9530 | 088 466 30 30
E: greke.delsing@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven