Post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

Programma post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

De avondopleiding post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn bereidt jou voor op een succesvolle weg als manager of leidinggevende in de sector zorg en welzijn. Blijf niet achter, maar leer:

 • vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen organisatie kijken
 • bedrijfskundige kennis inzetten op strategisch niveau
 • de vaardigheden om van een organisatie een succes te maken

Je volgt zes modules: strategisch management & verandermanagement, marketing management, cliënt management, human resource management, financial management en een tweedaagse module persoonlijk leiderschap. Theorie wordt direct gekoppeld aan de praktijk en er is veel tijd gepland voor skills zoals communicatie, creativiteit en visie. Erg belangrijk om waarde toe te voegen aan organisatie. Post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn duurt in totaal 8 maanden, waarbij je wekelijks één avondcollege volgt. De opleiding is klaar als je alle modules hebt gehaald en de eindopdracht – een strategisch business plan – succesvol hebt afgerond.

Opbouw van post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement (8 bijeenkomsten)

Wat zijn de huidige missie, visie en strategie van je zorg- en welzijnsorganisatie? En hoe kan dit anders of beter? Deze vragen vormen de basis van de post-hbo opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn, waardecreatie voor de organisatie. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

 • het proces van strategievorming in de organisatie
 • brand positioning en het business model
 • disruptieve strategieën, nieuwe business modellen
 • veranderstrategieën en interventies
 • leiderschap, cultuur en structuur
 • effectieve executie van organisatiestrategie
 • evaluatie en continueren, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch proces

Deze praktische module volg je in 8 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en het eerste onderdeel van je praktijkopdracht: de strategische analyse van je eigen organisatie. Het ‘Canvas’ uit het boek ‘Business Model Generation’ vormt de rode draad binnen de module.

Module 2: Marketing Management

Module 2: Marketing Management (7 bijeenkomsten)

Onderscheidend zijn. Dat is waar marketing om draait. In deze module onderzoek je de waardepropositie van jouw organisatie en het formuleren van de marketingstrategie. Met de volgende onderwerpen die aan bod komen, geef je antwoord op een prangende vraag: voeg je écht waarde toe voor jouw klanten (lees: patiënten of cliënten)?

 • customer journey en klantervaring, behoeftes en gedrag, en hoe bepaal je de huidige marktpositie
 • marketingstrategieën, doelgroep en waardepropositie, hoe ga je de gewenste positionering realiseren
 • waardepropositie: doelgroep, channel, customer relationship(s), hoe resources in de markt effectief in te zetten
 • disruptieve marktbewerking: online versus offline marketing
 • van strategische analyse naar effectieve (online) marketingstrategie; het formuleren en vormgeven van de marketingstrategie, strategie op 1 A4: OGSM
 • implementatie van de marketingstrategie; verandering in de marktbewerking en impact op de klant, marketingorganisatie en andere afdelingen van de organisatie
 • marketingrendement; ROI en business balance scorecard/marketing KPI’s

 Deze praktische module volg je in 7 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en een compacte presentatie van het strategisch marketingplan voor jouw organisatie, deel twee van de praktijkopdracht in de opleiding.

Module 3: Cliënt Management

Module 3: Cliënt Management (2 bijeenkomsten)

In deze module staat jouw cliënt centraal.  Belangrijke vragen waarmee je aan de slag gaat, zijn:

 • wie is mijn cliënt?
 • wat doet mijn cliënt (fysiek)?
 • wat beleeft mijn cliënt (emotioneel, sociaal)?
 • wat vindt mijn cliënt fijn?
 • wat vindt mijn cliënt vervelend?

Doel hiervan is inzicht te krijgen in de werkelijke cliëntbehoefte. Je werkt deze uit in een strategymap waarin o.a. onderstaande onderwerpen aan bod komen:

 • interne en externe omgeving van de organisatie
 • organisatorische inbedding en borging van cliëntdefinitie en CRM
 • business balanced scorecard
 • resultaatgebieden, doelen en indicatoren
 • Canvasmodel
 • kritische succesfactoren en vraagsturing

De  module Cliënt Management bestaat uit 2 bijeenkomsten. Je sluit de module af met een presentatie van jouw strategymap aan mededeelnemers, die hierbij de rol van de directie binnen jouw organisatie op zich nemen.

Module 4: Human Resource Management

Module 4: Human Resource Management (6 bijeenkomsten)

Mensen zijn het goud van een organisatie. Hoe zorg je dat personeel en organisatie elkaar versterken? Hoe vertaal je ontwikkelingen en trends naar de werkvloer? Zijn de medewerkers in staat veranderingen het hoofd te bieden? Met de onderwerpen uit deze module ben je in staat om het strategische beleid van een zorg- en welzijnsorganisatie effectief te beïnvloeden: 

 • oriëntatie op strategisch HRM. De organisatie verandert, want de wereld en de markt verandert; hoe kijken we naar de medewerker, zijn of haar gedrag en de zogenaamde employee experience
 • duurzaam concurrentievoordeel door HR. Hoe komen we tot strategische HR planning die de gewenste veranderingen faciliteert - of zo nodig forceert - zodat de gewenste business strategie wordt gerealiseerd met behoud van medewerker tevredenheid en productiviteit
 • vertaling van de waardepropositie naar HR: talent, competentie, performance, diversiteit en gezondheid; introductie van de EVP, Employee Value Proposition
 • van strategische analyse naar effectieve HR strategie
  - het formuleren en vormgeven van het HR beleid en de implementatie ervan
  - het managen van de verandering in de organisatie, inclusief meten en rapporteren van de voortgang (ROI en business balance scorecard/HR KPI’s)

De praktische module Human Resource Management bestaat uit 6 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets. De praktijkopdracht is een toegepast HR-beleidsplan van je organisatie. Met de strategische analyse en de marketingstrategie vormt dit het derde onderdeel van het strategisch businessplan.

Module 5: Financial Management

Module 5: Financial Management (7 bijeenkomsten)

Om een zorg- en welzijnsorganisatie succesvol te sturen is financiële kennis onontbeerlijk. In deze module leer je financiële informatie lezen én begrijpen. Dat komt de bedrijfsvoering en jouw functioneren als manager ten goede. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

 • het ondernemingsmodel. Hoe kijken we naar financiën in samenhang met strategie, planning & besluitvorming, beheersing en verantwoording

 • het jaardocument en de jaarrekening

 • investeringsbeslissingen

 • van investeringsbeslissingen naar exploitatiebeslissingen en kostencalculaties

 • beheersing door sturing op budgetten

 • interne verantwoording door de business balanced scorecard

Je leert de financiële situatie van je organisatie kennen en kunt na afloop ook verbeteradviezen uitbrengen. Deze module bestaat uit 7 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een theoretische toets en het opstellen van een praktijkopdracht.

Module 6: Persoonlijk leiderschap

Module 6: Persoonlijk leiderschap (2 dagen)

In twee bijeenkomsten van een volledige dag staat je ontwikkelingspotentieel centraal. Door kennis te maken met je persoonlijke drijfveren en motieven en de impact die je hebt op anderen dan wel kunt creëren voor jezelf, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.  

In deze module wordt gebruik gemaakt van het Insights Discovery kleurenmodel.

De eerste dag vindt plaats aan het begin van de opleiding, de tweede dag halverwege. Gedurende de opleiding zijn er reflectiemomenten door zelf-assessments, beoordeling door docenten en de andere deelnemers. Ook specifieke opdrachten zoals de aanpak van cases in groepen en interviews en gesprekken met leidinggevenden, collega’s en klanten van je organisatie, inclusief de reflectie daarop, behoren tot dit onderdeel. Deelnemers worden hierop beoordeeld gedurende de opleiding en bij de eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag.

Masterclass

Masterclass 

Naast de 32 bijeenkomsten op locatie wordt er een facultatief programma aangeboden:

Masterclass Digitale transformatie
mogelijk de meest radicale wijziging in onze kijk op organisatie, klanten en markten, met grote impact op logistiek en procesmanagement (o.a. blockchain, big data en informatiemanagement).

De masterclass wordt centraal in Nederland georganiseerd en ingeleid door de docenten van de opleiding. De masterclass wordt verzorgd door een inspirerende gastspreker, een expert op het vakgebied. In aanvulling op de bijeenkomsten op locatie vormt de masterclass een integraal onderdeel van de post-hbo opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Saskia Dekker opleidingsadviseur.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Saskia Dekker
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Saskia
T: 06 2111 5434 | 088 466 30 30
E: saskia.dekker@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven