Ouderenzorg in de eerste lijn

Programma post-hbo Ouderenzorg in de eerste lijn

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn bereidt jou voor op werkzaamheden binnen de eerste lijn. Omdat een Praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige ieder een eigen rol hebben in het zorgproces is de opleiding ingestoken vanuit de zeven CanMed’s rollen:

 • de zorgverlener
 • de communicator
 • de samenwerker
 • de reflectieve beroepsbeoefenaar en praktijkonderzoeker
 • de gezondheidsbevorderaar
 • de organisator
 • de professional en kwaliteitsbevorderaar

Het programma bestaat uit 13 lesdagen verspreidt over 1 dag per maand. De opleiding is modulair opgebouwd. Je volgt drie modules: oriëntatie op ouderenzorg, somatische problematiek en psychogeriatrische problematiek. Daarnaast woon je drie mentorbijeenkomsten bij. Je praat dan met de mentor over jouw studievoortgang. Ook bespreek je in hoeverre je de stof in de praktijk kunt brengen. Tijdens de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn werk je met bestaande richtlijnen op het gebied van (huisartsen)zorg aan ouderen.

Opbouw van de opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn

Module 1: Oriëntatie op ouderenzorg in de eerste lijn (3 dagen)

Module 1: Oriëntatie op ouderenzorg in de eerste lijn (3 dagen)

In deze module krijg je een beter beeld van ouderenzorg in brede zin. Je leert wat jouw taken zijn en hoe je de zorg voor ouderen stapsgewijs aanpakt.

Wat komt aan bod?

 • Taken op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn
 • Complexe ouderenzorg
 • Meten van kwetsbaarheid
 • Empowerment en zelfmanagement
 • Methodisch werken met behulp van (zorg diagnostische) vragenlijsten
 • Overheidsbeleid, indicatiestelling en sociale kaart
 • Zorg voor oudere migranten

Module 2: Somatische problematiek (5 dagen)

Module 2: Somatische problematiek (5 dagen)

Ook al kunnen lichamelijke aandoeningen psychische gevolgen hebben en omgekeerd kunnen psychische aandoeningen lichamelijke gevolgen hebben. In de geriatrie is er aandacht voor deze verwevenheid, maar ook voor het onderscheid. In deze module wordt aan de hand van probleem-georiënteerde aanpak gekeken welke somatische problemen of aandoeningen ten grondslag liggen aan het (beperkt) functioneren van de oudere.

Wat komt aan bod?

 • Veelvoorkomende aandoeningen en geriatrisch onderzoek
 • Screening van de functionele status
 • Polyfarmacie, bijwerkingen en therapietrouw
 • Oorzaken en gevolgen van mobiliteitsproblemen
 • Hulpmiddelen bij het dagelijks functioneren
 • Visusproblemen, slecht horen
 • Urinewegproblemen
 • Gewichtsverlies en ondervoeding
 • Chronische pijn
 • Motiverende gespreksvaardigheden bij ouderen
 • Palliatieve en terminale zorg
 • Transmurale zorgbrug, klinische nazorg en geriatrische revalidatiezorg

Module 3: Psychogeriatrische problematiek (5 dagen)

Module 3:  Psychogeriatrische problematiek (5 dagen)

Naast lichamelijke problemen krijgen ouderen ook vaak te maken met cognitieve en/of geestelijke beperkingen. Soms hangen deze problemen samen. In deze module krijg je meer inzicht in (het omgaan met) psychogeriatrische problematiek. Wat zijn gerichte interventies en hoe communiceer je zo effectief mogelijk met ouderen?

Wat komt aan bod?

 • Dementie, somberheid, depressie, delier, angst
 • Gedragsverandering
 • Behandeling en begeleiding bij stemmingsproblemen
 • Beperkingen in de autonomie
 • Ethische dilemma’s bij psychische problematiek
 • Ouderen en alcohol
 • Regie en casemanagement
 • Zorgaanbod en sociale kaart
 • Mantelzorgproblemen en –ondersteuning
 • Omgaan met onbegrepen gedrag
 • Ouderenmishandeling
 • Multidisciplinair overleg

Elke module heeft een afsluitende moduleopdracht zodat je kan laten zien dat je de nieuwe kennis kunt toepassen in de eigen praktijk.

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Yvonne Zoetigheid medium.jpg

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Yvonne Zoetigheid
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Yvonne
T: 06 5237 5607 | 088 466 30 30
E: yvonne.zoetigheid@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven