Sociaal onrecht in het sociale werkveld

Hoe je als sociaal werker je cliënten op een eerlijkere en meer rechtvaardige manier zou kunnen helpen

Het (psychiatrisch en psychologisch) labelen en categoriseren van cliënten kan heel helpend zijn, maar kan hen ook onrecht aandoen. Stel bijvoorbeeld dat een cliënt zich heftig verzet tegen de psychiatrische categorisering ‘verzamelwoede’ of ‘autisme’, doe je hem als begeleider dan misschien onrecht aan door zijn verzet vooral te zien als begrijpelijke ‘weerstand’ tegen een deskundig vastgestelde, maar mogelijk pijnlijke waarheid over zichzelf? En hoe zit het, als je dit omdraait? In hoeverre doe je hem juist onrecht aan door wél mee te gaan in zijn verzet tegen ‘de deskundigen’? En hoe zit dat, als je in je werk gebruik maakt van lichtere categoriseringen als ‘kwetsbaar’, ‘beperkt zelfredzaam’, ‘vermijdingsgedrag’ of ‘weerstand’? Mogelijk doe je cliënten onrecht aan door bijvoorbeeld hun schuldenproblematiek (vooral) te zien als het resultaat van hun veronderstelde ‘kwetsbaarheid’, van hun individuele onvermogen om ‘verantwoord’ met geld om te gaan.

In deze opleiding bespreken we concrete praktijksituaties waarin categoriserende taal wordt gebruikt, onderzoeken we in hoeverre hier sprake is van sociaal onrecht en wat dit zou kunnen betekenen voor de manier waarop we cliënten begeleiden. Zo leer je hoe je jouw cliënten op een eerlijkere en meer rechtvaardige manier kunt helpen door dergelijk sociaal onrecht daarbij te betrekken

Voorbeeldcasus

Tijdens een werkoverleg met collega’s bespreekt een sociaal werker haar cliënt, meneer Nicholson. Zij heeft hem vorige week een voorstel gedaan dat volgens haar en haar collega’s heel redelijk is. Hij verzet zich daar echter heftig tegen en volgens haar vertoont hij op dit punt veel weerstand. Vanuit zorg én begrip zegt zij over hem: “Meneer Nicholson is een tamelijk kwetsbaar iemand. Dat hij zich zo verzet, begrijp ik wel en is ook wel logisch, want voor hem is elke verandering lastig!”

Docent  Fons Klaase in Vakblad Sociaal Werk

De opleiding Sociaal onrecht in de praktijk van de sociaal werker wordt verzorgd door Fons Klaase. Hij schrijft regelmatig artikelen voor verschillende tijdschriften. Het oktober 2018 nummer van Vakblad Sociaal Werk bevatte zijn artikel ‘Moreel beraad in het licht van sociale rechtvaardigheid. Een socratisch-parrèsiastische werkwijze’.  Lees hier het artikel

Interesse in deze opleiding? Vraag een gratis brochure aan.

Bekijk de opleidingsinformatie en maak kennis met o.a. de organisatie, methode en locaties.

Download brochure

Persoonlijk advies nodig? Ik help je graag verder!

Samantha Dooper
opleidingsadviseur

Stel je vraag aan Samantha
T: 06 1527 9389 | 088 466 30 30
E: samantha.dooper@inholland.nl

Is dit de opleiding voor jou? Schrijf je nu in!

Inschrijven