Certificering en kwaliteit

Inholland Academy heeft het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Inholland Academy voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Inholland Academy aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

NRTO-keurmerk Inholland Academy

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder. Voor meer informatie: www.nrto.nl

Inholland Academy: opleidingen die werken voor u en uw organisatie!

Inholland Academy is het na- en bijscholingsinstituut van Hogeschool Inholland en biedt kennis aan bedrijven, instellingen en individuele cursisten. Met opleidingen, cursussen en trainingen op post-mbo, hbo en post-hbo niveau en tal van maatwerkmogelijkheden richten wij ons op werkende professionals in de sectoren handel en industrie, techniek, (zakelijke) dienstverlening, media, overheid en non-profit, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. Bekijk het opleidingsaanbod!

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!

Telefoon
088-4663030