Onderwijs

laden

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten op didactisch gebied, maar  ook maatschappelijke ontwikkelingen zoals ‘Een leven lang leren’ hebben veel invloed op het onderwijs. Als leraar ben je niet alleen een rolmodel voor je leerlingen maar ook bezig zelf het onderwijs te innoveren en te professionaliseren. Dit doet een nog groter beroep op de leerkracht en zijn of haar competenties.

Professionaliteit op peil houden

Zicht hebben op de eigen competenties en bereid zijn deze verder te ontwikkelen is essentieel. Want juist in een omgeving waarin inzichten veranderen en kwaliteitsverbetering en professionalisering belangrijke issues zijn, wordt veel van professionals gevraagd.
‘Bijblijven’ in jouw vakgebied betekent op de hoogte blijven van nieuwe inzichten, vernieuwende (vak- en opleidings)didactiek kunnen volgen en deze als uitdaging kunnen blijven zien.

Innovatie van het onderwijs

Inholland vindt integratie van onderwijs en onderzoek belangrijk. Onderzoek wordt gezien als professionele leerstrategie  voor lerarenopleiders, leraren en andere belanghebbenden. Inholland innoveert samen met partners op relevante thema’s het onderwijs. Draag jij ook bij aan de innovatie van het onderwijs?

Bekijk het opleidingsaanbod van onze deeltijd-, post-hbo- en masteropleidingen onderwijs.

Deeltijdopleidingen

Leraar Basisonderwijs (Digitaal)
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Leraar Basisonderwijs (Flexibele Pabo)

Post-hbo-opleidingen

Inholland Academy biedt post-hbo-opleidingen aan binnen de verschillende rubrieken:

Bewegingsonderwijs en MRT
Coaching en Begeleiding
Expertmeetings en Inspiratieworkshops
ICT en Nieuwe Media
Kunst en Cultuur
Management en Innovatie
Passend Onderwijs en Zorgverbreding
Taal en Rekenen
Wetenschap en Technologie
Digitale leerarrangementen in samenwerking met het NOB

Masteropleidingen

Master Leren en Innoveren
Master Educational Leadership