Auditie

laden

Aanmelding

De auditie voor studiejaar 2020/2021 vindt plaats in het voorjaar van 2020.  

Auditie

Er wordt bij de auditie gekeken naar je muzikaliteit en de beheersing van je stem of je instrument (Pop) of je vaardigheden op het gebied van muziekproductie (E-music). Daarnaast wordt getoetst of je over een goed muzikaal gehoor en voldoende theoretische kennis beschikt. De auditie bestaat uit 3 rondes, namelijk:

 1. Voorselectie, deadline voor inzending 1 maart 2020;
 2. Auditieronde 1, in de week van 30 maart 2020;
 3. Auditieronde 2 E-music, in de week van 6 april 2020;
 4. Auditieronde 2 Pop Sessie, in de week van 13 april 2020.

Na elke auditieronde krijg je via een e-mail de uitslag te horen. Bij een positieve uitslag ga je door naar de volgende auditieronde of ben je toelaatbaar tot de opleiding (na auditieronde 2). 

Voorselectie

Om deel te nemen aan de voorselectie is het belangrijk dat de volgende zaken vóór 1 maart 2020 aangeleverd worden via e-mail/WeTransfer: conservatorium@inholland.nl

 

E-music

 • Een recente pasfoto.
 • 2 Recente muziekproducties. Voor beide producties maak je een kort productieverslag (1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand zijn gekomen en welke technieken je hebt gebruikt. 
 • Een korte videopresentatie (maximaal 5 minuten en mag met je telefoon worden gemaakt), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst binnen de muziekindustrie?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en motiveer je keuze.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent (gevolgde lessen, produceren, optredens, studio-ervaring, organiseren, etc.)
  • Met welke softwareprogramma’s produceer jij je muziek? En geef aan waarom je juist voor deze programma’s hebt gekozen.

Pop Sessie

 • Een recente pasfoto.
 • 3 Audiofragmenten van elk minstens 1 minuut (MP3). Dit mogen ook (YouTube) filmpjes zijn, waarop je te zien en te horen bent. Doe je auditie voor zang, stuur dan minimaal één (YouTube) filmpje op.

Auditieronde 1

E-music

Deze auditieronde bestaat uit drie onderdelen: 

 1. Schriftelijke toets muziektheorie, de richtlijnen vind je hier.
 2. Mondelinge toets muziektheorie, de richtlijnen vind je hier.

Pop Sessie

Deze auditieronde bestaat uit vier onderdelen:

 1. Schriftelijke toets muziektheorie, de richtlijnen vind je hier.
 2. Mondelinge toets muziektheorie, de richtlijnen vind je hier.
 3. Bandworkshop: je wordt ingedeeld in een band met andere kandidaten en gaat onder leiding van een bandcoach samen spelen. 

Auditieronde 2

E-music

Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen:

 1. Praktijktoets, productieopdracht op eigen laptop.
 2. Selectiegesprek, waarin de ingestuurde producties, technische kennis en toekomstbeeld worden besproken.

Pop Sessie

Deze auditieronde bestaat uit:

 1. Praktijktoets met een afsluitend gesprek. De richtlijnen voor de toets vind je hier. Je dient zelf te zorgen voor een begeleidingsband.

Mocht je verder nog vragen hebben, mail dan naar conservatorium@inholland.nl.