Theorie

laden

 Muziekheorie auditie (algemene muziekleer en muzikaal gehoor)

 • Schriftelijk deel
 1. Muziektheoretische kennis (algemene muziekleer): toonladders, intervallen, akkoorden, voortekens, akkoordfuncties (I-IV-V), ritme, maatsoorten [1].
 2. Noteren van een melodie in G- en F-sleutel.
 3. Noteren van een voorgespeeld ritme in een 4/4 en 6/8 maat (t/m zestienden en triolen).
 4. Intervallen noteren vanaf een gegeven noot (t/m octaaf).
 5. Noteren van de noten van een akkoordsymbool: de basnoot in de F-sleutel, de overige noten van het akkoord in de G-sleutel: C, Cmaj7, C7, Cm, Cm7, Cm7b5, C dim7 (en dezelfde akkoorden vanaf andere grondtonen).
 6. Noteren van toonladders vanaf een gegeven grondtoon (majeur, melodisch mineur, harmonisch mineur, aeolisch, pentatonisch, bluestoonladder).

 

 • Mondeling deel
 1. Noten lezen en van blad zingen.
 2. Nazingen van een voorgespeelde melodie.
 3. Intervallen onderscheiden (t/m octaaf).
 4. Onderscheiden van akkoorden (majeur, mineur; drie- en vierklanken).
 5. Akkoordfuncties onderscheiden (I-IV-V).
 6. Ritme uitvoeren (t/m zestienden en triolen).

 

[1] Conservatorium Haarlem maakt in de voorbereidende cursus Muziektheorie gebruik van het volgende boek: Intro muziek voor de bovenbouw havo/vwo deel 1 – uitg. Thieme Meulenhoff Utrecht. De volgende hoofdstukken worden tijdens de cursus behandeld en sluiten aan bij de eisen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 t/m 5.8, 6.1, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.6, 11.7, 13.1, 13.2.