Basgitaar

laden
 • Het spelen van drie stukken uit het pop-repertoire met je eigen begeleidingsband. Hierbij wordt gelet op sound (toonvorming), muzikale voorkeur, interactie met medemuzikanten, ritmische vaardigheden (tempo, groove, ritme en vormgevoel)
 • Je moet blijk geven van een duidelijke dispositie voor het instrument
 • Het vrij spelen over een door de docent te spelen akkoordprogressie.
 • Eenvoudig stuk a vue lezen
 • Het lezen van een akkoordenschema, en het invullen van een functionele baspartij met een drumtrack
 • Naspelen van een eenvoudige voorgespeelde melodie.

Zie verder de toelatingseisen theorie

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

 • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
 • Een overtuigende podiumpresentatie
 • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
 • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding