Gitaar

laden
  • Het spelen van twee stukken met je eigen begeleidingsband met voldoende diversiteit (drie stukken voorbereiden waar de commissie er twee uit kiest). In deze stukken moet een gitaarsolo en een gitaarbegeleiding voorkomen. Eigen werk is altijd welkom
  • Het op het gehoor naspelen van melodische fragmenten en enkele akkoorden. Tevens een melodische improvisatie op deze voorgespeelde akkoorden
  • Het a prima vista spelen van een eenvoudig muziekfragment
  • Het met plectrum spelen van de volgende toonladders: majeur (drie octaven) , mineur harmonisch, dorisch en aeolisch (twee octaven)
  • Bij de presentatie wordt gelet op de muzikale benadering, het samenspel, het technisch niveau, de aanleg en de motivatie.

Zie verder de toelatingseisen theorie.

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

  • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
  • Een overtuigende podiumpresentatie
  • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
  • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
  • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding