Trompet

laden
  • Kennis van alle majeur- en mineurtoonladders
  • Redelijke vaardigheid in a prima vista-spel
  • Het spelen van minimaal twee stukken en improvisatie op het bijbehorende akkoordenschema, begeleidt door je eigen begeleidingsband 
  • Klassieke of technische etude vergelijkbaar met muziekschoolniveau
  • Theoretische kennis: akkoorden herkennen / benoemen (mineur, majeur of dominant septiemakkoord) en herkennen van intervallen.

Zie verder de toelatingseisen theorie.

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

  • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
  • Een overtuigende podiumpresentatie
  • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
  • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
  • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding