Saxofoon

laden
  • Het spelen van 3 stukken uit het repertoire van de lichte muziek in verschillende toonaarden, tempi en stijlen (bijv: pop, funk, latin, jazz), begeleidt door je eigen begeleidingsband
  • Het a prima vista spelen van een thema.
  • Het onvoorbereid improviseren over een akkoordenschema
  • Blijkgeven van affiniteit met een aantal stijlen binnen de lichte muziek.

Zie verder de toelatingseisen theorie.

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

  • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
  • Een overtuigende podiumpresentatie
  • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
  • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
  • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding